پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

به گزارش کلید واژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ امسال در ۲۲ مهر برگزار شد و سایت کلید واژه بر آن شد پاسخ تشریحی هر آزمون را به مرور و بطور مفصل برای هر مبحث جداگانه بر روی سایت قرار دهد.

در اینجا پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم رو برای دوستان عزیز قرار میدهیم، در این آزمون از مبحث ۲ دو سوال آمده که در زیر آورده ایم

۱:در قرار داد های اجرای ساختمان، پرداخت مالیات و کسورات قانونی مربوط به مبلغ مذکور به عهده چه کسی می باشد؟

الف: در قرارداد های دستمزدی بر عهده مجری و در قرارداد با مصالح به عهده صاحب کار

ب: بر عهده مجری

ج: در قرار داد بدون مصالح بر عهده صاحب کار و در قرارداد با مصالح بر عهده مجری

د: بر عهده صاحب کار

کلید واژه مورد استفاده که در کلید واژه سایت ما هم موجود بود:

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح:م۲ ص۱۳۶،۱۵۲

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی:م۲ ص۱۳۶،۱۵۶

قرارداد اجرای ساختمان:م۲ ص۱۵۲(با مصالح)، ۱۵۶(دستمزدی)، ۱۶۰(پیمان مدیریت)

طبق مبحث دوم  در صفحه ۱۵۳ که فرم قرارداد اجرای ساختمان با مصالح است در ماده ۳ این فرم در مورد مبلغ قرارداد بحث شده و در خط آخر آن نوشته شده “پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق میگیرد بر عهده مجری است”

همچنین در صفحه ۱۵۷ که فرم قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح (دستمزدی) است در ماده ۳ این فرم در مورد مبلغ قرارداد بحث شده و در خط آخر آن نوشته شده “پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق میگیرد بر عهده مجری است”

پس گزینه ب صحیح میباشد

سوال دوم از مبحث ۲ در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

حداکثر مهلت زمان لازم برای برچیدن کارگاه پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحویل چقدر است؟

الف: بلافاصله پس از تنظیم صورتجلسه

۲: پس از تحویل قطعی

۳: دو هفته

۴: یک ما

کلید واژه مورد استفاده که در کلید واژه سایت ما هم موجود بود:

برچیدن کارگاه:م۲ ص۱۴۵،۱۳۷

طبق مبحث دوم صفحه ۱۴۵ ماده ۲۲ گزینه ج صحیح است

ماده ۲۲- برچیدن کارگاه:

پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول، کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.

برای دریافت پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث دوم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

 

دیدگاهتان را بنویسید