آشنایی با الزامات تخلیه چگالیده

آشنایی با الزامات تخلیه چگالیده

آشنایی با الزامات تخلیه چگالیده

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تخلیه چگالیده می پردازیم.

آشنایی با الزامات تخلیه چگالیده

الزامات تخلیه چگالیده:

الف) چگالیده دستگاه های گرمایی چگالشی باید با رعایت شرایط زیر یا توصیه های کارخانه ی سازنده دستگاه به نقطه تخلیه مناسب و مورد تایید جریان یابد.

-اجزای لوله کشی باید مقاوم در برابر خوردگی و با توجه به فشار و دمای کار سیستم انتخاب شود. قطر لوله تخلیه نباید کمتر از اتصال خروجی دستگاه باشد. شیب لوله افقی تخلیه باید در طول مسیر یکنواخت و دست کم یک درصد در جهت تخلیه باشد.

-لوله تخلیه چگالیده نباید با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.

-لوله تخلیه چگالیده باید به سیفون مجهز باشد.

ب) برای دستگاه های دارای اواپراتور یا کویل سرمایی باید سیستم تخلیه چگالیده پیش بینی شود. این سیستم باید با رعایت شرایط زیر طراحی ساخته و نصب شود:

-چگالیده روی کویل های سرمایی و اواپراتور باید به سینی تقطیر و از راه آن به نقطه تخلیه مناسب و مورد تایید جریان یابد. چگالیده نباید به خیابان یا کوچه هدایت شود.

-لوله تخلیه چگالیده می تواند چدنی، فولادی گالوانیزه، مسی و یا پلاستیکی باشد. اجزای لوله کشی باید مقاوم در برابر خوردگی باشد و با توجه فشار و دمای کار سیستم انتخاب شود. قطر لوله تخلیه نباید کمتر از ۲۰ میلیمتر باشد و این قطر در طول مسیر تا نقطه تخلیه نباید کم شود. شیب لوله افقی تخلیه باید دست کم یک درصد در جه تخلیه و در طول مسیر یکنواخت باشد.

-لوله تخلیه چگالیده نباید با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.

-لوله تخلیه چگالیده کویل سرمایی یا اواپراتور باید به سیفون مجهز باشد.

پ)اگر سینی قطره گیر در محلی نصب می شود که سرریز یا گرفتگی دهانه تخلیه آن و در نتیجه خطر آسیب رسیدن به اجزای ساختمان احتمال داده شود، باید با یکی از دو روش زیر از آن جلوگیری کرد:

-یک دهانه سرریز بالاتر به سینی قطره گیر اضافه شود تا در صورت گرفتگی دهانه تخلیه این سینی، چگالیده از طریق این سرریز اضافه به نقطه مناسبی هدایت شود.

-یک حسگر در نقطه ای بالاتر از دهانه تخلیه سینی قطره گیر دستگاه نصب شود، تا چنانچه سطح چگالیده داخل سینی (بر اثر گرفتگی) از تراز معینی بالاتر رفت، دستگاه را به طور خودکار خاموش کند.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

دیدگاهتان را بنویسید