آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید می پردازیم.

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید:

الف) برای ثابت نگاه داشتن کانال هوا در وضعیت مطلوب، سیستم کانال کشی باید با تکیه گاه ها و آویزها، در نقاط مناسب، به اجزای ساختمان متصل شود.

ب) جنس مصالح آویزها و تکیه گاه ها باید با آنچه برای هر منطقه آتش ساختمان معین شده است، مطابقت داشته باشد.

پ) مصالح آویزها و تکیه گاه ها باید در برابر خوزدگی و زنگ زدگی مقاوم باشد.

ت) در کانال فلزی، فاصله دو تکیه گاه و آویز مجاور نباید بیشتر از ۳ متر باشد.

ث) آویزها و تکیه گاه های کانال های انعطاف پذیر و سایر کانال های پیش ساخته باید مطابق دستورالعمل سازنده اجرا شود.

ج) بررای بازدید یا نظافت داخل کانال هوا، باید در نقاط مناسب دریچه دسترسی و بازدید تعبیه شود.

چ) دریچه بازدید و دسترسی باید روی قسمت هایی از کانال هوا تعبیه شود که دسترسی به داخل آن ها از راه دریچه های هوای رفت، برگشت و تخلیه مقدور نباشد.

ح) جنس و ضخامت ورق دریچه بازدید باید با جنس و ضخامت ورق کانال هوا یکی باشد.

خ) دریچه بازدید باید طوری ساخته و نصب شود که بدون استفاده از ابزار، باز و بسته کردن آن ممکن باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

دیدگاهتان را بنویسید