پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم.

تعداد سوالات مطرح شده از مبحث چهاردهم در آزمون مذکور ۳ تست می باشد که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۷-کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون جهت خوابگاه ۱۰ نفر معادل چند لیتر در دقیقه است؟

۱) ۲۸۲۰

۲) ۰/۷۸

۳) ۱۶۹۲۰۰

۴) ۴۷

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کمینه مقدار هوای ورود از بیرون و هوای تخلیه مورد نیاز فضا با کاربری مختلف:م۱۴ ص۴۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با جدول ۱۴-۴-۴-۴ صفحه ۴۱ مبحث چهاردهم

۲۸۲۰=۶۰×۱۰×۴/۷

۴۵-اگر برای تامین هوای لازم جهت سوخت یک دستگاه گاز سوز تاسیسات مکانیکی نیاز به سیستم مکانیکی باشد. آیا این سیستم نیاز به یک دستگاه پشتیبان دارد؟ و آیا جنس کانال ورود هوای لازم برای سوخت این دستگاه می تواند آلومینیوم باشد؟

۱) خیر- خیر

۲) بلی- خیر

۳) بلی- بلی

۴) خیر- بلی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تامین مکانیکی هوای احتراق:م۱۴ ص۱۱۴

کانال ورود هوای احتراق:م۱۴ ص۱۱۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بندهای ۱۴-۹-۵-۱ صفحه ۱۱۴ و ۱۴-۹-۶-۳ صفحه ۱۱۵ مبحث چهاردهم

مورد (۱) بند ۱۴-۹-۵-۱ سیستم مکانیکی تامین هوای احتراق باید به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد.

بند ۱۴-۹-۶-۳ جنس کانال ورود هوای احتراق از خارج یا از فضاهای مجاور محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، باید فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر و یا آلومینیومی باشد.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

۴۶-حداقل ارتفاع تراز سطح آب مخزن انبساط باز از بالاترین اجزا سیستم گرمایی چند متر است؟

۱) ۲/۵

۲) ۱/۵

۳) ۲/۱

۴) ۱/۲

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مخزن انبساط باز:م۱۴ ص۹۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۴-۷-۹-۲ صفحه ۱۱۴ مبحث چهاردهم

مورد (الف) بند ۱۴-۷-۹-۲ مخزن انبساط باز باید در ترازی نصب شود که سطح آب مخزن، در کارکرد عادی سیستم، دست کم ۱۲۰۰ میلیمتر (۴ فوت) بالاتر از بالاترین اجزای سیستم گرمایی قرار گیرد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید