پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

در ادامه بررسی سوالات آزمون نظارت معماری مهر ۹۸ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث چهاردهم ویرایش سال ۹۶ می پردازیم. در این آزمون ۳ تست از مبحث ۱۴ مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

۲۵-کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساختمانی با درزبندی معمولی که حجم فضای نصب دستگاه گازسوز آن ۱٫۲ متر مکعب برای ۲۰۰ کیلوکالری در ساعت می باشد، صحیح است؟

۱) تعویض هوای طبیعی باید در این مورد توسط کانال و مستقیما از بیرون ساختمان تامین شود.

۲) تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا برای تامین هوای احتراق کافی است.

۳) تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا برای تامین هوای احتراق کافی نیست.

۴) تعویض هوای طبیعی باید از فضای مجاور و با دهانه ای به مساحت مناسب تامین شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تامین احتراق:م۱۴ ص۱۱۱

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۴-۹-۲-۱ صفحه ۱۱۱ مبحث چهاردهم

مورد (الف) بند ۱۴-۹-۲-۱ در ساختمان های با درزبندی معمولی، که فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز بیش از یک مترمکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت (۵۰ فوت مکعب برای هر ۱۰۰۰ بی تی یو در ساعت) انرژی معادل ورودی به دستگاه ها حجم دارد، هوای احتراق مورد نیاز مورد نیاز دستگاه ها می تواند صرفا با تعویض هوای طبیعی و نفوذ هوا به داخل آن فضا تامین شود.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

۴۱-در نظر است یک دستگاه دارای مشعل مرتبط با تاسیسات مکانیکی را که براساس دستورالعمل سازنده، نصب دستگاه روی پی غیرسوختنی اعلام شده است، در محل اطاق تاسیسات واقع در طبقه همکف یک ساختمان نصب شود. کدام گزینه در مورد پی دستگاه صحیح است؟

۱) پی دستگاه باید ۱٫۵ برابر بزرگترین بعد دستگاه در هر طرف دستگاه ادامه یابد.

۲) پی دستگاه از هر طرف، حداقل ۳۰ سانتی متر و در جهتی که مشعل دستگاه قرار دارد حداقل ۹۰ سانتی متر پس از دستگاه ادامه یابد.

۳) پی دستگاه باید از هر طرف حداقل به میزان ۰٫۵ عرض دستگاه پس از محل استقرار آن ادامه یابد.

۴) پی دستگاه باید از هر طرف ۵۰ سانتی متر و بیش از نصف عرض دستگاه در جهتی که مشعل قرار دارد پس از محل استقرار آن ادامه یابد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نصب دستگاه مکانیکی:م۱۴ ص۳۱

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ت) بند ۱۴-۳-۵-۲ صفحه ۳۲ مبحث چهاردهم

مورد (ت) بند ۱۴-۳-۵-۲

در دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روی پی غیرسوختنی اعلام شده است، پی دستگاه باید از هر طرف دست کم ۳۰۰ میلیمتر (۱۲ اینچ) و در جهتی که مشعل قرار دارد دست کم ۹۰۰ میلیمتر (۳۶ اینچ) پس از دستگاه ادامه یابد.

۴۲-در یک ساختمان مسکونی که تنها منبع انرژی گرمایی آن گازوئیل و مصرف سوخت سالانه آن ۲۰۰۰۰ لیتر است، گنجایش مخزن ذخیره آن باید چقدر باشد؟ برای آزمایش مخزن جدید چه تدابیری باید اندیشید؟

۱) ۴۰۰۰ لیتر و با هوا  و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل یک ساعت با فشار حداقل ۲۱ کیلوپاسکال آزمایش شود.

۲) ۴۰۰۰ لیتر و با هوا  و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل دو ساعت با فشار حداقل ۲۵ کیلوپاسکال آزمایش شود.

۳) ۲۰۰۰ لیتر و با هوا  و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل نیم ساعت با فشار حداقل ۱۶ کیلوپاسکال آزمایش شود.

۴) ۲۰۰۰ لیتر و با هوا  و هر گاز خنثی دیگر در مدت حداقل یک شبانه روز با فشار حداقل ۱۰ کیلوپاسکال آزمایش شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آزمایش مخزن:م۱۴ ص۱۶۴

مخزن ذخیره سوخت مایع:م۱۴ ص۱۴۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۴-۱۲-۲-۱ صفحه ۱۵۰ و موارد (۲ و ۳) بند ۱۴-۱۲-۴-۲ مبحث چهاردهم

بند ۱۴-۱۲-۲-۲ در ساختمانی که تنها منبع انرژی گرمایی آن سوخت مایع است، گنجایش مخزن ذخیره آن باید دست کم معادل ۲۰ درصد سالانه سوخت باشد.

مورد ۲ بند ۱۴-۱۲-۴-۲ در هیچ حالتی فشار آزمایش نباید از ۲۱ کیلوپاسکال (۳ پوند بر اینچ مربع) کمتر باشد.

مورد ۳ بند ۱۴-۱۲-۴-۲ مدت آزمایش باید دست کم یک ساعت باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید