پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

در ادامه بررسی سوالات آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ در این نوشتار به بررسی سوالات مطرح شده از مبحث چهاردهم ویرایش سال ۹۶ می پردازیم. در این آزمون ۲ سوال از مبحث ۱۴ مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

۲۱-در دودکش های آجری دارای دمای پایین، حداقل ضخامت دیوارهای دودکش و پوشش داخلی آن چقدر است؟ و اگر چند معبر جداگانه در داخل آن تعبیه شود، آیا نیازی به پوشش داخلی دارد؟

۱) ضخامت دیوارهای دودکش حداقل ۲۵ سانتی متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل ۵ میلیمتر بوده و پوشش داخلی در صورتی که چند معبر دود از آن عبور کند ضروری است.

۲) ضخامت دیوارهای دودکش حداقل ۳۵ سانتی متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل ۲۰ میلیمتر بوده و چنانچه چند معبر دود مجزا در آن تعبیه شود به پوشش دخلی نسوز نیازی نیست.

۳) ضخامت دیوارهای دودکش حداقل ۲۰ سانتی متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل ۱۶ میلیمتر بوده و چنانچه با چند معبر دود مجزا تخلیه دود دستگاه های متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.

۴) ضخامت دیوارهای دودکش حداقل ۲۰ سانتی متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل ۱۰ میلیمتر بوده و اگر چند معبر دود مجزا در آن تعبیه شود به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پوشش داخلی نسوز:م۱۴ ص۱۴۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (الف و ب) بند ۱۴-۱۱-۶-۲ صفحه ۱۴۴ مبحث چهاردهم

مورد (الف) بند ۱۴-۱۱-۶-۲ ساخت دودکش:

ضخامت دیوارهای دودکش دست کم: ۲۰۰ میلیمتر(۸ اینچ) برای دودکش آجری یا بتنی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم ۱۶ میلیمتر (۰/۶۲۵ اینچ)

مورد (ب) بند ۱۴-۱۱-۶-۲ معبر دود قائم:

چنانچه دودکش با مصالح بنایی با چند معبر دود جداگانه و برای تخلیه دود دستگاه های متعدد ساخته شود به پوشش داخلی نسوز نیاز نیست.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

۴۵-کدام یک از گزینه های زیر در مورد نصب دستگاه های تاسیسات مکانیکی صحیح است؟

۱) در هر صورت اگر دستگاه تاسیسات مکانیکی که باید در دسترس باشد در اتاقکی زیر کف نصب می شود، اندازه دریچه دسترسی آن نباید کمتر از ۷۵*۷۵ سانتی متر باشد.

۲) موتورخانه ای که در آن دیگ بخار نصب می شود می تواند فقط یک در با عرض حداقل ۱۲۰ سانتی متر که بخشی از آن امکان جابجایی هوا را دارد داشته باشد.

۳) در صورت نیاز به سکویی برای دسترسی و تعمیرات دستگاه تاسیسات مکانیکی که روی شیروانی یک ویلا با شیب ۴۰ درصد نصب شده است عمق آن از هر طرف نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد.

۴) اگر دستگاه تاسیسات مکانیکی روی کف نصب می شود باید پی دستگاه حداقل به ارتفاع ۳۰ سانتی متر زیر آن قرار گیرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نصب در اتاقک زیر کف:م۱۴ ص۳۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۴-۳-۶-۳ صفحه ۳۴ مبحث چهاردهم

مورد (الف) بند ۱۴-۳-۶-۳ اگر دستگاهی که باید در دسترس باشد در اتاقکی زیر کف نصب می شود، باید برای آن مسیری بدون مانع و دریچه مناسب جهت عبور بزرگترین قطعه دستگاه، پیش بینی شود. اندازه دریچه نباید کمتر از ۷۵۰*۷۵۰ میلیمتر (۳۰*۳۰ اینچ) باشد و طول مستقیم معبر بدون مانع از دریچه تا دستگاه نباید بیش از ۶ متر (۲۰ فوت) باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید