آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن می پردازیم.

آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن:

الف) آب گرم کن باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد. فاصله آب گرم کن با دیوارهای اطراف باید دست کم ۳۰۰ میلیمتر باشد.

ب) آب گرم کن در جایی باید نصب شود که بدون تخریب اجزای دایمی ساختمان، قابل برداشتن باشد.

پ) لوله تخلیه شیر اطمینان و لوله تخلیه آب گرم کن نباید مستقیماً به شبکه فاضلاب متصل شود.

ت) هوای احتراق آب گرم گازی باید طبق الزامات مندرج در مبحث هفدهم لوله کشی شود.

ث) کابل کشی و سیستم کنترل آب گرم کن برقی باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث سیزدهم طراحی و احرا شود.

ج) ظرفیت ذخیره آب گرم کن گازی مخزن دار باید دست کم برای هر واحد مسکونی یک خوابه ۷۵ لیتر، دو خوابه ۱۱۰ لیتر و سه خوابه ۱۵۰ لیتر باشد.

چ) ظرفیت آب گرم کن گازی فوری برای واحدهای مسکونی یک و دو خوابه باید دست کم ۱۲ لیتر در دقیقه و سه خوابه و بیشتر دست کم ۱۹ لیتر در دقیقه باشد.

ح) آبگرم کن هایی که از مبدل های مبرد به آب برای گرم کردن مصرفی استفاده می کنند باید از طرف سازنده برای این منظور توصیه شده باشد و گواهی ساخت و آزمایش تایید شده توسط موسسه دارای صلاحیت قانونی داشته باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

دیدگاهتان را بنویسید