آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری می پردازیم.

الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری:

الف) هوای مورد نیاز هود در مدت زمان کار آن باید تامین شود.

ب) هوای مورد نیاز هود، ممکن است با روش طبیعی یا مکانیکی تامین گردد.

پ) اگر در آشپزخانه به جز هود، دستگاه های دیگری که دودکش یا تخلیه هوای مکانیکی دارند نصب شده است، هوای جانشین که به آشپزخانه وارد می شود، باید به مقداری و به گونه ای توزیع شود که فشار منفی ناشی از کارکرد هودها اثر نامطلوب روی تخلیه هوای دستگاه های دیگر نگذارد.

ت) اگر سیستم تامین هوای جانشین برای هودهای آشپزخانه از نوع مکانیکی است، مدار برقی این سیستم و سیستم تخلیه هوای هودها باید به هم مرتبط و هم بند باشد، چنان که با روشن یا خاموش کردن یکی، دیگری هم روشن یا خامو شود.

ث) در صورتی که تمام یا بخشی از هوای مورد نیاز هودهای آشپزخانه از طریق سیستم تعویض هوای آشپزخانه تامین گردد توزیع هوا باید به صورتی باشد که از تصال کوتاه بین جریان هوای ورودی و جریان تخلیه هوای هودها، جلوگیری شود.

ج) توزیع هوای جانشین برای هودهای آشپزخانه باید به گونه ای باشد که جریان تخلیه هوای هودها اختلال ایجاد نکند.

چ) مقدار هوای جانشین که وارد آشپزخانه می شود، باید تقریبا برابر با مقدار تخلیه هوای هودها باشد.

ح) اگر سیستم تعویض هوای آشپزخانه ایجاب کند که فشار داخلی آن نسبت به فضاهای مجاور منفی باشد، می توان مقدار هوای جانشین را، به نسبت نیاز، به کمتر از مقدار تخلیه هوای هودها کاهش داد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

دیدگاهتان را بنویسید