آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات دریچه و صافی های هوا می پردازیم.

 

الزامات دریچه و صافی های هوا:

الف) نصب دریچه های هوای رفت، برگشت و تخلیه هوا، باید طبق توصیه های کارخانه سازنده و مورد تایدد باشد.

ب) کانال انشعابی یا هر کدام از دریچه های رفت، برگتش و تخلیه هوا باید دارای دمپر یا وسایل تنظیم هوا باشند. این دمپرها و وسایل تنظیم باید در دسترس باشند.

پ) دمپر دریچه ها باید از نوع با تیغه های متقابل باشد.

ت) جنس دریچه هوا و پوشش رنگ آن باید تا دمای ۷۴ درجه سلسیوس مقاوم باشد.

ث) دریچه هوای مخصوص تعبیه در حمام، توالت، رخت کن و فضاهای مشابه، باید چنان ساخته شود که از فضاهای مجاور امکان دید نداشته باشد.

ج) سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع باید مجهز به صافی های مورد تایید باشند. موقعیت نصب صافی ها باید مورد تایید و چنان باشند که هوای برگشت، هوای تازه، و هوای جانشین در بالادست هو نوع کویل یا مبدل حرارتی از صافی عبور کند.

چ) نقطه اشتعال پوشش های چسبنده روی صافی ها نباید کمتر از ۱۶۳ درجه سلسیوس باشد.

ح) تمام صافی های هوای نوع الکترواستاتیکی و Media type باید دارای تاییدیه و پلاک از موسسات دارای صلاحیت قانونی باشند. بجز صافی هایی که برای کاربری مسکونی طراحی و استفاده می شوند.

خ) صافی های Media type و صافی های الکترواستاتیک به ترتیب باید مطابق استانداردهای UL900 و UL867 یا سایر استانداردهای معتبر مشابه باشند.

د) ساخت کانال های متصل به صافی های هوا باید به گونه ای باشد که توزیع هوا روی تمام سطح صافی به صورت یکنواخت باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

دیدگاهتان را بنویسید