آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات سیستم های آشکارساز دود می پردازیم.

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

الزامات سیستم های آشکارساز دود:

الف) آشکارسازهای دود نوع کانالی باید مطابق استاندارد UL268A و انواع دیگر مطابق استاندارد UL268 باشند.

ب) آشکارسازهای دود باید برچسب دار و فهرست شده باشند.

پ) در سیستم های هوای برگشت بیشتر از ۰/۹ مترمکعب در ثانیه در کانال یا پلنوم هوای برگشت در بالادست هر نوع صافی هوا اتصال هوای تخلیه، اتصال هوای تازه، یا تجهیزات و دستگاه های حذف آلایندگی هوا

ت) هنگامی که یک سیستم دارای چند هوارسان با پلنوم مشترک هوای برگشت یا هوای رفت باشد و ظرفیت کل آنها بیتشر از ۰/۹ مترمکعب در ثانیه باشد.

ث) هرگاه رایزرهای هوای برگشت، دو یا چند طبقه را سرویس دهند و این رایزرها قسمتی از یک سیستم هوای برگشت با ظرفیت بیشتر از ۷ متر مکعب در ثانیه باشند، در انشعاب هر طبقه باید آشکار ساز دود نصب شود. این آشکارساز باید در نقطه ای بالادست محل اتصال رایزر هوای برگشت با هر کانال یا پلنوم هوا باشد.

ج) آشکارسازهای دود مورد نیاز باید مطابق استاندارد NFPA72 نصب شوند. برای مراقبت از تمام جریان هوای منتقل شونده توسط سیستم از جمله هوای برگشت تخلیه یا تخلیه هوای مازاد باید آشکارسازهای دود مورد لزوم نصب شوند.

چ) همزمان با فعال شدن آشکارسازهای دود، تمام دستگاه های موجود در سیستم توزیع هوا که میتوانند باعث انتقال دود به فضاها شوند باید متوقف شوند. بخش هایی از سیستم توزیع هوا که جزئی از سیستم کنترل دود هستند باید همزمان با فعال آشکارسازهای دود، به حالت کنترل دود تغییر وضعیت بدهند.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

دیدگاهتان را بنویسید