پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ بپردازیم. در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ از کتاب مذکور ۲ تست مطرح شده که پاسخ آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۹-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) انحراف قوس جوشکاری در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.

۲) موتور-مولدها با جریان ثابت، برای جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن مناسب نیستند.

۳) برای پر کردن درزهای ورق ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت باید از جریان یکسو استفاده کرد.

۴) از مزایای استفاده از ماشین های جوش با جریان یکسو در مقایسه با دیگر انواع ماشین ها قیمت پایین و کاهش در مصرف انرژی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ماشین های جوشکاری جریان متناوب (A.C):رج ص۵۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۲-۶-۳ صفحه ۵۲ کتاب راهنمای جوش

بند ۲-۶-۳ خاصیت جریان متناوب این است که در هر ۱/۱۲۰ ثانیه جهت آن عکس می شود. این تغییر فاز مداوم جریان باعث کاهش میدان مغناطیسی جریان شده و در نتیجه از انحراف قوس می کاهد. انحراف قوس باعث پاشیدگی شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.

۱۰-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) در جوشکاری های خودکار با شدت جریان زیاد روکش الکترود باعث افزایش سرعت جوشکاری می شود.

۲) در تمام جوشکاری هایی که هدایت انبر توسط کارگر انجام می شود رعایت محدودیت طول الکترود ضروری است.

۳) روکش الکترود مانع از سرد شدن سریع نوار جوش می شود.

۴) جوشکاری با شدت جریان خیلی زیاد مانع از بریدگی لبه جوش در طول درز اتصال می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW):رج ص۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱-۶ صفحه ۹ کتاب راهنمای جوش

بند ۱-۶ روکش در حین جوشکاری به همراه الکترود ذوب شده و پس از سرد شدن به صورت لایه ای روی نوار جوش می بندد. وجود این لایه، از اکسیداسیون نوار جوش و سرد شدن سریع آن جلوگیری کرده و باعث افزایش کیفیت جوشکاری می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

آشنایی با جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید