پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهرماه ۹۹

در این نوشتار قصد آن را داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای ساختمان های فولادی» در آزمون صلاحیت نظارت رشته معماری مهرماه ۹۹ بپردازیم. از ویرایش سال ۹۲ این مبحث در آزمون ۲ تست مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۳۸-برای حفاظت سازه فولادی یک ساختمان، رنگ آمیزی سطوح بزرگ مقاطع فولادی جهت جلوگیری از مسمومیت کارگران در محوطه باز کارگاه و در هوای آزاد انجام می شود، در این صورت آیا رنگ کردن تمامی سازه با قلم مو مجاز است؟

۱) استفاده از قلم فقط برای رنگ آستر مقاطع فولادی مجاز است.

۲) در کلیه موارد استفاده از قلم مو برای رنگ کردن مجاز نیست.

۳) شرایط رنگ آمیزی سازه فولادی در این کارگاه مناسب نیست.

۴) استفاده از قلم مو فقط برای رنگ رویه مقاطع فولادی مجاز است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

رنگ آمیزی:م۱۰ ص۲۶۸،۲۷۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۰-۴-۵-۴ صفحه ۲۷۰ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۵-۴

ب) رنگ مصرفی باید کاملا سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی هوا صورت گیرد. تنها برای لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است.

پ) رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.

۳۹-در یک ساختمان با اسکلت فلزی برای حصول اطمینان از دقت ساخت در اتصال تیر به ستون با استفاده از ۱۲ پیچ، از پیمانکار خواسته شده تا قبل از نصب نهایی، این اتصال در پای کار به طور موقت نصب شود. در این حالت، پیمانکار موظف است چه تعداد پیچ را تعبیه نماید؟

۱) برای حصول اطمینان باید تمامی پیچ ها در پای کار بسته شوند.

۲) حداقل نیمی از تعداد کل پیچ ها

۳) حداقل ۲ پیچ

۴) حداقل ۳ پیچ

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیش نصب:م۱۰ ص۲۶۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۰-۴-۴-۵ صفحه ۲۶۳ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۴-۵ پیش نصب

در صورتی که دستگاه نظارت لازم بداند، پیمانکار موظف تیرها و ستون های فولادی را در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب نماید. هدف از پیش نصب تیرها و ستون ها حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب می باشد. همچنین در هنگام پیش نصب، خیز ساه تیر تحت بار خود اندازه گیری شده و با خیز مندرج در نقشه ها مقایسه خواهد شد. جفت و جور شدن قطعات مهاربندی ها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

به هنگام پیش نصب باید حداقل ۲۵ درصد از پیچ های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ های پیش نصب می تواند از نوع پیچ های معمولی انتخاب گردد. از این پیچ ها بعدا به عنوان پیچ های اصلی نباید استفاده نمود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید