پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

در این سلسله مطالب که سوالات آزمون نظام مهندسی را قرار میدهیم اینک مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای اجرای ساختمان های فولادی» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (طراحی،نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در آزمون صلاحیت اجرا معماری مهر ماه ۹۹ از ویاریش سال ۹۲ این مبحث ۲ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد. که در این نوشته از سایت کلید واژه پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

۲۶-اگر مهندس ناظر یک پروژه ساختمانی از مقاومت کششی با اندازه تغییر شکل نسبی نیمرخ های فولادی وارد شده به کارخانه ساخت قطعات فولادی اطمینان نداشته باشد، آیا باید استاندارد بودن تمامی نیمرخ خا را بررسی کند؟

۱) خیر، از هر ده تن نیمرخ فولادی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان ۳ نمونه اتفاقی را بررسی کند.

۲) خیر، از هر پنج تن نیمرخ فولادی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان ۳ نمونه اتفاقی را بررسی کند.

۳) بلی، می تواند هر تعداد از نیمرخ خای فولادی مشابه را تاحصول اطمینان آزمایش کند.

۴) خیر، از هر ده تن نیمرخ فولادی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان حداکثر ۱ نمونه اتفاقی را بررسی کند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نمونه اتفاقی:م۱۰ ص۲۵۸

مشخصات فولاد مصرفی:م۱۰ ص۲۵۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۱۰-۴-۳ صفحه ۲۵۸ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۳ هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می تواند از هر ۱۰ تن نیمرخ فولادی مشابه به تعداد ۳ نمونه اتفاقی انتخاب و انجام آزمایش های زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا ISO در مورد آنها تقاضا نماید.

۲۷-در شکل زیر مربوط به یک سقف مختلط، حداکثر قطر برش گیر چند سانتی متر است؟

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

۱) ۲/۷۵

۲) ۱/۵

۳) ۳/۷۵

۴) ارتفاع این برش گیر محدودیت دارد، نه قطر آن

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

برشگیر:م۱۰ ص۱۳۳،۱۲۲

گل میخ:م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۴،۱۳۳،۱۲۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۰-۲-۸-۷-۱ صفحه ۱۳۳ مبحث دهم

بند ۱۰-۲-۸-۷-۱ برش گیرهای مورد نیاز در هر یک از طرفین نقطه لنگر حداکثر مثبت یا منفی را می توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند، به طور یکنواخت توزیع کرد. لیکن مقدار برشگیر موجود بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطه درای لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار کافی باشد.

قطر گل میخ نباید از ۲/۵ برابر ضخامت فلز پایه که به آن جوش می شود، تجاوز نماید، مگر اینکه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فولادی قرار گرفته باشد.

۳٫۷۵=۱٫۵×۲٫۵

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مفاد آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

دانلود دفترچه سوالات آزمون ورود به حرفه مهر ۹۹ (نظام مهندسی – نظام کاردانی – معماران تجربی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۰ ( ساختمان های فولادی )

دیدگاهتان را بنویسید