آشنایی با الزامات ساخت پلنوم

آشنایی با الزامات ساخت پلنوم

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات ساخت پلنوم می پردازیم.

آشنایی با الزامات ساخت پلنوم

الزامات ساخت پلنوم:

الف) جدارهای پلنوم باید با آنچه برای مقاومت جدارهای ساختمان در برابر آتش مقرر شده است، مطابقت داشته باید یا شاخص پیشروی شعله حداکثر ۲۵ و شاخص گسترش دود حداکثر ۵۰، داشته باشد.

ب) اگر پلنوم در بخشی از ساختمان واقع شده باشد که به عنوان یک منطقه آتش نمی باشد، پلنوم منطقه آتش محسوب نمی شود و لازم نیست جدارهای آن در برابر آتش مقاوم باشد.

پ) در این حالت، عبور لوله، کانال هوا، کابل برق، عایق لوله و کانال و روکش آن از داخل پلنوم محدودیتی ندارد.

ت) مواد داخل پلنوم که در معرض جریان هوا قرار دارند، باید از جنس نسوختنی باشند، یا شاخص پیشروی شعله حداکثر ۲۵ و شاخص گسترش دود حداکثر ۵۰، داشته باشد.

ث) عایق کانال و لوله با پوشش مناسب برای جلوگیری از جداشدن ذرات عایق حفاظت شده باشد.

ج) عبور لوله های ترموپلاستیک از داخل پلنوم های مقاوم در برابر آتش در صورتی که لوله پر از آب باشد

چ) عبور کابل برق از داخل پلنوم های مقاوم در برابر آتش در صورتی که مابل با روکشی مقاوم در برابر آتش، به همان درجه که برای جدارهای پلنوم مقرر شده است، حفاظت شده باشد.

ح) اگر سطح داخلی جدارهای پلنوم با گچ اندود شده است، می توان برای عبور هوا از آن استفاده کرد، به شرطی که دمای هوا از ۲۵ درجه سلسیوس بیشتر نباشد.

خ) دمای سطوح گچی داخل پلنوم باید کنترل شود که از دمای نقطه شبنم هوای داخل پلنوم بیشتر باشد.

د) پلنوم با سطوح داخلی گچی نباید برای جریان هوای سیستم های خنک کننده تبخیری مانند کولر آبی به کار رود.

ذ) قرار گیری تجهیزات برقی دارای محفظه فلزی درون پلنوم مجاز است، ولی چنانچه محفظه مذکور سوختنی باشد باید طبق استاندارد UL 2043 طبقه بندی و مجاز شناخته شده باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

دیدگاهتان را بنویسید