آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات دهانه های تخلیه هوا می پردازیم.

الزامات دهانه های تخلیه هوا:

الف) هوا در نقاطی باید به بیرون ساختمان تخلیه شود که ایجاد مزاحمت عمومی نکند و از راه بازشوها و دهانه های ورودی هوا، بر اثر باد و عوامل دیگر به داخل ساختمان باز نگردد.

ب) دهانه خروج هوا از سیستم تخلیه مکانیکی هوا، که حاوی بخارات، دود و ذرات قابل انفجار یا قابل اشتعال است، باید دست کم ۹ متر از محدوده ملک و ۹ متر از مصالح سوختنی و بازشوهای ساختمان هایی که در انتداد جریان هوای تخلیه شده قرار دارند، فاصله داشته باشد.

پ) دهانه خروج هوا از سیستم تخلیه مکانیکی هوا، که حاوی بخارات، دود و ذرات قابل انفجار یا غیرقابل اشتعال است، باید دست کم ۳ متر از محدوده ملک، ۳ متر از دیوارهای خارجی و ۳ متر از بازشوهای ساختمان فاصله افقی داشته باشد.

ت) دهانه خروج هوا از سیستم تخلیه مکانیکی هوای آشپزخانه واحد مسکونی، حمام فاقد توالت و ماشین رخت خشک کن خانگی باید دست کم ۱ متر از محدوده ملک، ۱ متر از دریچه ها و بازشوهای ساختمان که امکان ورود هوا از آنها وجود دارد و ۳ متر از دهانه های ورود مکانیکی هوا فاصله داشته باشد.

ث) در صورتی که دهانه تخلیه هوا به سوی خیابان یا دسگر معابر عمومی است، باید دست کم ۳ متر از خیایان یا دیگر معابر عمومی فاصله افقی داشته باشد.

ج) دهانه تخلیه هوا نباید در شفت، راهروی آدم رو، خزیده رو و فضاهای مانند آن ها قرار گیرد.

چ) این دهانه نباید در فضای زیر شیروانی قرار گیرد.

ح) در خارج ساختمان، این دهانه باید با توری سیمی، دریچه یا شبکه مقاوم در برابر شرایط هوای محل نصب، خوردگی و زنگ زدگی حفاظت شود.

خ) اندازه روزنه های توری حفاظ دهانه تخلیه هوا باید حداقل ۶/۵ میلیمتر و حداکثر ۱۳ میلیمتر باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

دیدگاهتان را بنویسید