آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری می پردازیم.

آشنایی با الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری

الزامات هواکش آشپزخانه های تجاری:

الف) تخلیه هوای هودهای نوع Iو II باید به کمک هواکش با موتور برقی انجام شود.

ب) هواکش باید ظرفیت و فشار مورد نیاز هود و سیستم کانال کشی مربوط به ان را داشته باشد.

پ) هواکش باید در خارج از هود و در انتهای سیستم کانال کشی آن قرار گیرد و هوای آلوده را مستقیماً به فضای خارج از ساختمان منتقل کند.

ت) موتور برقی هواکش هود نوع I باید در خارج از مسیر حریان هوای تخلیه قرار گیرد.

ث) هواکش و موتور برقی آن باید در مکانی و به ترتیبی نصب شود که دسترسی به آن آسان باشد و بازدید، سرویس و نگهداری آن به سهولت انجام گیرد.

ج) اگر هواکش ود نوع I چنان نصب شده است که تراکم روغن و چربی در آن احتمال دارد، باید در کف محفظه آن مجرایی تعبیه شود تا روغن از آن تخلیه و در ظرف مخصوص، که برای این منظور نصب شده است، جمع گردد.

چ) هواکش باید طوری نصب شود که فاصله آن با مواد سوختنی دست کم ۴۵۰ میلیمتر باشد.

ح) برای جلوگیری از انتقال ارتعاش هواکش به کانال تخلیه هوا، باید در محل اتصال، قطعه اتصال انعطاف پذیر نصب شود.

خ) جنس قطعه اتصال باید از مواد نسوختنی باشد.

د) کانال تخلیه هوای هود باید با استفاده از فلنج، واشر مقاوم تا دمای ۸۱۶ درجه سلسیوس و پیچ و مهره، و به صورت کاملا آب بند و گازبند به هواکش متصل شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

دیدگاهتان را بنویسید