آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

آشنایی با الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن می پردازیم.

الزامات تخلیه مکانیکی هوا سالن خشک شویی و ماشین رخت خشک کن:

الف) هوای فضای استقرار ماشین خشک شویی باید به طور مکانیکی تخلیه شود.

ب) در سالن خشک شویی، مقدار تخلیه هوا باید دست کم ۵ لیتر در ثانیه بر متر مربع (۱ فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع) مساحت کف سالن باشد.

پ) سیستم تخلیه هوا باید به کنترل خودکار مجهز باشد تا در هنگام کار کردن ماشین، این سیستم هم به طور خودکار فعال شود.

ت) سیستم تخلیه هوا علاوه بر کنترل خودکار باید به کنترل دستی مجهز باشد. کنترل دستی باید در یک مکان مورد تایید نصب شود.

ث) ماشین خشکشویی باید مجهز به سیستم تخلیه هوا باشد. سیستم تخلیه هوای ماشین باید با باز شدن در بارگیری ماشین فعال شود. ظرفیت سیستم تخلیه هوای ماشین باید به اندازه ای باشد که در زمان باز بودن در بارگیری، جریان هوایی با سرعت دست کم ۰/۵ متر بر ثانیه به داخل ماشین وجود داشته باشد.

ج) در صورتی که ماشین خشکشویی فاقد سیستم تخلیه هوا باشد باید یک هود بالای در بارگیری ماشین نصب شود. میزان هوای تخلیه شده از این هود باید دست کم ۰/۵ متر مکعب در ثانیه برای هر متر مربع سطح در بارگیری ماشین باشد.

چ) سیستم تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن باید از هر سیستم تخلیه هوای دیگر ساختمان جدا و مستقل باشد و بتواند از ماشین را به خارج از ساختمان منتقل کند.

ح) کانال تخلیه هوا باید از ورق گالوانیزه، ورق فولادی زنگ ناپیر یا ورق آلومینیومی ساخته شود. سطوح داخلی کانال باید کاملا صاف باشد و در زیر قطعات قائم آن، دریچه بازدید تعبیه شود.

خ) کانال تخلیه هوای خروجی ساختمان باید مجهز به دمپر جلوگیری از جریان معکوس باشد.

د) دهانه خروجی هوا از کانال تخلیه نباید توری باشد.

ذ) نصب دمپر آتش، دمپر دود و هر دمپر دیگر، که ممکن است سبب قطع جریان هوا شود، در کانال تخلیه مکانیکی هوا مجاز است.

ر) فاصله کانال تخلیه هوا از مواد سوختنی باید دست کم ۱۵۰ میلیمتر باشد.

ز) اگز مقدار تخلیه هوا از ماشین رخت خشک کن بیش از ۱۰۰ لیتر در ثانیه باشد، باید برای آن هوای ورودی پیش بینی شود. اگر ماشین در اتاق یا محفظه بسته ای قرار داشته باشد، باید روی در یا دیوار اتاق یا محفظه بسته، دریچه ورودی هوا به اندازه دست کم ۶۵۰۰۰ میلیمتر مربع تعبیه شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات لوله هواکش مخزن

آشنایی با الزامات دهانه های تخلیه هوا

دیدگاهتان را بنویسید