پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

ویرایش سال ۹۲ مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «پی و پی سازی» به قضاوت مهندسی از تفسیر مشاهدات و نتایج آزمایش ها پرداخته و روش طراحی براساس حالت حدی است.که در این مطلب قصد داریم پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم برای شما قرار دهیم.

این مبحث یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (طراحی، نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ماه ۹۹ از این مبحث ۲ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۳۱-چنانچه آزمایش باربری در مهاربندی سازه های نگهبان در شرایطی انجام شود که تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود نداشته باشد، حداقل چند درصد کل مهارها باید آزمایش شوند؟

۱) ۱۰ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.

۲) ۱۵ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.

۳) ۱۵ درصد از کل مهارها باید آزمایش شوند.

۴) ۵ درصد، به علاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۰۰ درصد بار طراحی آزمایش شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آزمایش باربری و خزش مهارها:م۷ ص۴۷

تعداد آزمایش باربری مهار:م۷ ص۴۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به جدول ۷-۵-۸ صفحه ۴۸ مبحث هفتم

حالت سوم جدول ۷-۵-۸ مربوط به شرایطی است که در آن تجربه در خاک و مهار وجود نداشته باشد. پس بار آزمایش طبق جدول برابر ۱۵۰ درصد بار طراحی و همچنین حداقل تعداد آزمایش ها برابر ۱۰ درصد از تعداد کل مهارها بعلاوه ۲ الی ۳ مهار تا ۲۵۰ درصد بار طراحی آزمایش شود.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی در آزمون معماری نظارت مهر ۹۹

۳۲-چنانچه برای ساخت یک ساختمان منفرد نیاز به چند گمانه زنی باشد، حداکثر فاصله بین گمانه ها حدودا چند متر می باشد؟

۱) ۶۰         ۲) ۱۹     ۳) ۵۰      ۴) ۴۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فاصله گمانه ها یا چاهک ها:م۷ ص۷

گمانه زنی:م۷ ص۶و۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۷-۲-۳-۴-۲ صفحه ۷ مبحث هفتم

بند ۷-۲-۳-۴-۲ چنانچه گمانه زنی به منظور ساخت یک ساختمان منفرد انجام شود:

الف) فاصله گمانه ها باید در حدود ۱۵ الی ۶۰ متر باشد.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی از منابع زیر می توانند برای تسلط بیشتر نسبت به مباحث مقررات ملی استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

فایل pdf مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید