دانلود فایل pdf مبحث هفتم (پی و پی سازی)

دانلود فایل pdf مبحث هفتم (پی و پی سازی)

دانلود فایل pdf مبحث هفتم (پی و پی سازی)

دوستان عزیز فایل پی دی اف مبحث ۷ (پی و پی سازی) رو میتونین از لینک زیر دانلود کنید

برا دانلود کلیک کنید

رفصل های مبحث ۷ ویرایش سال ۱۳۹۲ بدین شرح می باشد

۱-۷ کلیات

۱-۱-۷ هدف

۲-۱-۷ دامنه کاربرد

۳-۱-۷ تعاریف

۴-۱-۷ روش‌های طراحی

۲-۷ شناسائی ژئوتکنیکی زمین

۱-۲-۷ هدف

۲-۲-۷ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی

۳-۲-۷ شناسایی‌ها

۴-۲-۷ حفاری و نمونه‌برداری خاک

۵-۲-۷آزمون‌های آزمایشگاهی

۶-۲-۷ آزمون‌های درجا (محلی)

۷-۲-۷ گزارش‌ها

۳-۷ گودبرداری و پایش

۱-۳-۷ هدف

۲-۳-۷ آماده‌سازی و تسطیح

۳-۳-۷ گودبرداری

۴-۳-۷پایش و کنترل

۴-۷پی سطحی

۱-۴-۷هدف

۲-۴-۷ملاحظات طراحی پی‌های سطحی

۳-۴-۷ظرفیت بابری پی‌های سطحی

۴-۴-۷ نشست مجاز

۵-۴-۷روش‌های طراحی پی سطحی

۶-۴-۷پی‌های انعطاف پذیر

۷-۴-۷ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی

۵-۷سازه‌های نگهبان

۱-۵-۷هدف

۲-۵-۷انواع سازه‌های نگهبان

۳-۵-۷ پایداری انواع سازه‌های نگهبان

۴-۵-۷ فشار خاک

۵-۵-۷روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان

۶-۵-۷مهاربندی

۷-۵-۷ خاکریز پشت دیوار

۸-۵-۷ زهکشی و آب‌بندی دیوارها

۶-۷ پی‌های عمیق

۱-۶-۷هدف

۲-۶-۷ مبانی طراحی پی‌های عمیق

۳-۶-۷ بارهای طراحی

۴-۶-۷ شمع تحت بار محوری

۵-۶-۷شمع‌های تحت بار جانبی

۶-۶-۷گروه شمع

۷-۶-۷ بار مجاز طراحی شمع‌ها

۸-۶-۷آزمایش‌های بارگذاری شمع

۹-۶-۷طراحی سازه‌ای شمع‌ها

۱۰-۶-۷ ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌

برا دانلود کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید