آشنایی با الزامات فضاهای اقامت مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای اقامت مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای اقامت می پردازیم.

الزامات فضاهای اقامت:

الف) فضاهای اقامت باید حداقل ۶/۵ مترمربع زیربنا داشته باشند.

ب) فضای اقامت باید حداقل ۲/۱۵ متر عرض داشته باشد.

پ) حداقل ارتفاع فضای اقامت باید ۲/۴ متر باشد. در اتاق های اقامت واقع در زیر سقف شیبدار، ارتفاع در قسمت هایی با فاصله ۰/۳ متر از کوتاهترین قسمت آن نباید از ۲/۰۵ متر کمتر باشد.

ت) حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها، تیرها، لوله ها و کانال ها و سایر عناصر نصب شده به سقف در فضاهای اقامت که از زیر آن ها عبور صورت می گیرد نباید از ۲/۰۵ متر کمتر باشد.

ث) در صورت تعبیه میان طبقه در فضای اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا، حداقل ارتفاع قسمت بالا و پایین آن باید به ترتیب ۲/۱ و ۲/۴ متر باشد.

ج) در فضاهای اقامت در صورتی که لبه بالایی پنجره ها، غیر از نورگیر سقف شیبدار، در ارتفاع زیر ۲/۱ متر قرار گرفته باشد، سطح الزامی شیشه شفاف یک ششم سطح کف است، مگر آنکه تمام دریچه ها نیز در یک دیوار تعبیه شده باشد و فاصله آن از دیوار مقابل بیش از ۴/۵ متر باشد، در این صورت سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.

چ) اتاق های منضم به فضاهای اقامت، در صورتی که حداقل ۸۰ درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستق ندارد و برای محاسبه نور و هوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر این صورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده، از نور گیری و تهویه لازم مطابق مبحث ۴ مقررات ملی برخوردار باشد.

ح) در ورودی اصلی اتاق های اقامت باید دارای حداقل ۰/۸ متر پهنای مفید و ۲/۰۵ متر ارتفاع مفید باشد. در صورت استفاده از درهای چند لنگه برای اتاق ها، پهنای مفید لنگه فعال در حالت باز باید حداقل ۰/۸ متر باشد.

خ) عمق نورگیر در هر اتاق یا فضا یا فاصله مورد قبول برای نورگیری از یک پنچره، حداکثر ۷ متر است.

د) در صورت نورگیری فضا از طریق یک فضای نیمه باز سرپوشیده مانند ایوان، عمق نورگیری مجاز از لبه خارجی آن فضای نیمه باز محسوب می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید