آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها می پردازیم.

الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها:

الف) حداقل اندازه های سطح کف و ابعاد این فضا ها شامل قفسه هاست و باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه ها و آستانه درها و پنجره ها اندازه گیری و کنترل شود مگر آنکه در مواردی به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

ب) دسترسی به یک فضای اشتغال یا اقامت نباید از فضای آشپزخانه باشد. ولی دسترسی به آشپزخانه در واحدهای تصرف که حداکثر دارای دو فضای مستقل اقامت یا اشتغال هستند می تواند از یکی از آن فضاها تامین شود. مشروط بر آنکه مانع فعالیت و کار در آن فضا نبوده، دسترسی به فضای مورد نظر برای همه فراهم و تهویه لازم برای آشپزخانه مطابق مبحث ۴ تامین شده باشد.

پ) اندازه آشپزخانه ها و فضاهای پخت مستقل یا باز براساس نوع تصرف و نحوه استفاده تعیین می شود. اما در هر صورت حداقل سطح آن ها شامل سطوح زیر قفسه ها، ۵/۵ مترمربع و حداقل ابعاد آشپزخانه مابین دیوارهای اصلی ۱/۸ متر است. در هر آشپزخانه سطحی برابر حداقل ۲/۷۵ مترمربع، خارج از قفسه بندی و بصورت آزاد برای فضای کار حفظ شود.

ت) در سرتاسر آشپزخانه دیواری باید فضای کاز آزاد و عاری از اشیا و لوازم ثابت به عرض حداقل ۰/۹ متر از لبه قفسه ها در نظر گرفته شود، مگر در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ث) آشپزخانه های مستقل باید دارای نور طبیعی باشند. در آشپزخانه های باز و دیواری، استفاده از تهویه و نور مصنوعی، در صورت عدم امکان تعبیه نور طبیعی و در صورت مجاز بودن استفاده از آن ها در تصرف مورد نظر الزامی است.

ج) در آشپزخانه های باز و دیواری، تخلیه هوای مکانیکی الزامی است.

چ) سیستم های تخلیه هوای همه آشپزخانه هایی که ملزم به تعبیه هواکش روی اجاق (هود) هستند، باید توسط کانال یا هواکش مستقل به خارج از بنا ارتباط یابند.

ح) سیستم تخلیه هوای آشپزخانه در ساختمان های گروه های ۶، ۷ و ۸ باید در تمام مدت کارکرد آشپزخانه عمل کند.

خ) در صورت نورگیری از حیاط های خلوت یا حیاط های داخلی و پاسیوها، باید اندازه ها، سطح و سایر مقررات تعیین شده برای این حیاط ها و مقررات اختصاصی تصرف ها در این مورد رعایت شود.

د) کف آشپزخانه مستقل و باز و فضای کار مقابل آشپزخانه دیواری باید از کاشی یا مصالح مشابه با قابلیت نظافت پوشیده شود.

ذ) دیوارهای اطراف ظرفشویی و اجاق در آشپزخانه های مستقل و باز و دیواری تا ارتفاع حداقل ۱/۵ متر از کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید