پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۸

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا معماری در سال ۹۸ می پردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۰-کدام پاسخ در مورد سیستم های اعلام حریق صحیح است؟

۱) در ساختمان های مسکونی دارای بیش از ۳ طبقه، استفاده از سیستم خودکار موضعی در واحدهای مسکونی الزامی است.

۲) در سالن های سینما سیستم های اعلام حریق به طور کلی تماما باید خودکار باشد و نیاز به نصب سیستم دستی نمی باشد.

۳) ساختمان های مرتبط به سالن های ضیافت و رستوران باید به سیستم اعلام حریق خودکار و دستی مجهز شوند.

۴) سیستم های اعلام حریق خودکار به دو دسته موضعی و شاخه ای تقسیم می شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم اعلام حریق دستی:م۳ ص۵۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۳-۵-۴-۴-۱ صفحه ۵۶ و بند ۳-۵-۴-۴-۳ و ۳-۵-۴-۴-۴ صفحه ۵۷ مبحث سوم

بند ۳-۵-۴-۴-۱ در تمام ساختمان های گروه (ت) دارای بار تصرف برابر یا بیشتر از ۳۰۰ نفر، باید یک سیستم دستی اعلام حریق نصب شود. همچنین قسمت هایی از تصرف های گروه (آ) که برای اهداف تجمعی از آنها استفاده می شود باید دارای سیستم اعلام حریق دستی باشند.

بند ۳-۵-۴-۴-۳ ساختمان های تجمعی گروه (ت-۱) مانند تئاتر، سینما و کاربرب های مانند آنها، باید به سیستم کشف و اعلام حریق خودکار مجهز باشند.

بند ۳-۵-۴-۴-۴ ساختمان های تصرف تجمعی گروه (ت-۲) باید به سیستم کشف و اعلام حریق خودکار مجهز گردد.

۳۶-در یک تصرف تجمعی با بار تصرف ۱۰۰۰ نفر که در هر طبقه دارای بار تصرف ۲۵۰ نفر می باشد، کدام گزینه در مورد تعداد و شرایط استقرار خروج ها صحیح است؟

۱) در هر تراز یک خروج اصلی برای ظرفیت ۱۰۰۰ نفر و حداقل دو خروج دیگر در نظر گرفته شود.

۲) علاوه بر رعایت ضوابط در مورد خروج اصلی خروج دیگری حداقل برای ظرفیت ۲۵۰ نفر در هر تراز در نظر گرفته شود.

۳) در هر تراز حداقل ۲ خروج دیگر به غیر از خروج اصلی با فاصله مناسب از یکدیگر در نظر گرفته شود.

۴) علاوه بر رعایت ضوابط در مورد خروج اصلی، خروج های دیگری نیز برای ظرفیت حداقل ۱۲۵ نفر در هر تراز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تصرف تجمعی:م۳ ص۱۲۴

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۱۴-۳  صفحه ۱۲۴ مبحث سوم

بند ۳-۶-۱۴-۳ در هر تراز از تصرف های تجمعی دارای بار تصرف بزرگتر از ۳۰۰ نفر، باید علاوه بر دسترسی به خروج اصلی، خروج های دیگری نیز موجود باشد که ظرفیت آنها برابر با حداقل نیمی از تعداد متصرفان همان تراز بوده و با سایر ضوابط در مورد تعداد و شرایط استقرار خروج ها مطابقت داشته باشد.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۸

۳۷-اگر در دیوارهای خارجی از الوارهای چوبی مطابق با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای معتبر موجود در کشور در ساختمانی بدون سقف کاذب و با ساختاری که از مصالح غیرقابل سوختن و مورد تایید استاندارد ایران است استفاده شده باشد و سایر اجزای ساختمان از جنس چوب تکه تکه و بدون پنهان ساختاری باشند. کدام یک از گزینه های زیر در مورد این ساختمان درست است؟

۱) به دلیل ایجاد دود هنگام حریق علاوه بر سبقه عملکرد A2، طبقه بندی اضافه نیز باید در نظر گرفته شود.

۲) برای بخش هایی از سازه ساختمان که نمایان هستند. رعایت الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک کاری های داخلی و نما الزامی نیست.

۳) طبقه عملکرد واکنش در برابر آتش به غیر از پوشش کف برای این ساختمان باید C در نظر گرفته شود.

۴) برای تمامی بخش های سازه سازه این ساختمان بررسی طبقه بندی واکنش در برابر آتش الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری داخلی و نما:م۳ ص۱۳۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق تبصره ۲ بند ۳-۷-۱ صفحه ۱۳۹ مبحث سوم

تبصره ۲ بند ۳-۷-۱ بخش های نمایان سازه ساختمان با ساختار نوع ۴ (مطابق الزامات فصل ۳-۳) خارج از دامنه شمول الزامات این فصل است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آموزشی مبحث ۳ مقررات ملی (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید