پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت اول)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ از این مبحث ۵ سوال مطرح گردید که در این نوشتار به بررسی پاسخ تشریحی ۳ سوال باقیمانده از این مبحث در آزمون نظارت عمران میپردازیم

۳-در کارگاه ساختمانی در رابطه با نسئولیت ایمنی و حفاظت محیط زیست، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) در صورتی که کارفرما بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد، شرکت بیمه مسئول حفاظت محیط زیست می باشد.

۲) در صورتی که سازنده بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد، مسئول نبوده و مسئولیت حفاظت محیط زیست فقط با کارفرما است.

۳) در صورتی که سازنده، بیمه شخص ثالث داشته باشد، مسئول نبوده و مسئولیت حفاظت محیط زیست فقط با کارفرما است.

۴) داشتن بیمه مسئولیت مدنی از مسئولیت کارفرما نمی کاهد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست:م۱۲ ص۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۱-۵-۲ صفحه ۸ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۱-۵-۲: برقراری بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث از مسئولیت های سازنده، کارفرما و مسئولین مربوط نمی کاهد.

۴-در تخریب ساختمان های فرسوده، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) توصیه می شود عملیات تخریب در شب که عبور و مرور کمتر است انجام شود.

۲) عملیات تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد، مجاز نمی باشد.

۳) عملیات تخریب در شب فقط در صورتی مجاز است که رضایت کتبی همسایه ها اخذ شود.

۴) عملیات تخریب در شب نیاز به مجوز خاصی ندارد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تخریب:م۱۲ ص۵۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۸-۱-۱۱ صفحه ۵۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۸-۱-۱۱: تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد، مجاز نمی باشد.

۶-در عملیات حفر چاه کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) در تامین روشنایی چاه هایی که گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد باید از سیم های غلافدار ضخیم و چراغ های با ولتاژ حدود ۱۱۰ یا ۲۲۰ استفاده شود.

۲) خاک های حاصل از کندن چاه نباید به فاصله کمتر از ۱ متر در کناره های چاه ریخته شوند.

۳) جهت جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه دور دهانه چاه باید آستانه ای محکم به ارتفاع حداقل ۱۵۰ میلیمتر تعبیه شود.

۴) وجود علائم قراردادی بین مقنی و فردی که در بالای چاه است ضروریست تا فرد مستقر در بالای چاه همواره از وضعیت مقنی آگاه باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حفاری چاه ها مجاری آب و فاضلاب:م۱۲ ص۶۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۹-۳-۶ صفحه ۷۰ مبحث دوازدهم (رجوع به ایین نامه حفاظتی چاه های حفاظتی)

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت اول)

دیدگاهتان را بنویسید