پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ (قسمت اول)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ از این مبحث ۵ سوال مطرح گردید که در این نوشتار به بررسی پاسخ تشریحی ۲ سوال از این مبحث میپردازیم

۱-در خصوص وسایل و سازه های حفاظتی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) سقف های موقت مورد استفاده برای کار باید از تخته های چوبی به ضخامت حداقل ۲۵ میلیمتر باشد.

۲) برای سقف راهروی سرپوشیده موقت استفاده از توری سیمی و گونی بلامانع است.

۳) در شهرها باید جدار خارجی ساختمان در حال ساخت با پرده های برزنتی یا پلاستیکی مقاوم پوشانده شود.

۴) پوشش موقت حفاظتی برای بازشوهای با دهانه ۲ متر باید از تخته های چوبی به ضخامت حداقل ۲۵ میلیمتر باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پوشش موقت فضاهای باز:م۱۲ ص۳۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۵-۶-۳ صفحه ۳۶ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۶-۳: برای جلوگیری از ریزش مصالح و ابزار و همچنین حفظ محیط زیست و زیبایی منظر شهر، باید جداره خارجی ساختمان در دست احداث با استفاده از پرده های برزنتی یا پلاستیکی مقاوم پوشانده شود.

۲-کدام یک از عبارات زیر در مورد داربست ها (سازه های موقت جهت دسترسی به بنا) صحیح نیست؟

۱) در مواردیکه دو داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرند باید در محل تلاقی به همدیگر متصل و کلاف شوند.

۲) کارکردن کارگران بر روی داربست در موقع باد شدید مجاز نیست.

۳) از جایگاه داربست ها برای انبار کردن مصالح ساختمانی، نباید به هیچ عنوان حتی کوتاه مدت استفاده شود.

۴) داربست ها باید در فواصل مناسب، به طور افق و عمودی و محکم به بنا وصل شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

داربست:م۱۲ ص۴۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۷-۲-۱۰ صفحه ۵۱ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۷-۲-۱۰: از جایگاه داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز باید جهت تعادل داربست، بار روی جایگاه به طور یکنواخت توزیع گردد. در پایان کار روزانه باید کلیه مصالح و ابزار از روی جایگاه کار مستقر بر داربست تخلیه شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید