آشنایی با محفظه های آفتابگیر مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با محفظه های آفتابگیر مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با محفظه های آفتابگیر مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، رشته ترافیک،رشته شهرسازی و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی ضوابط محفظه های آفتابگیر می پردازیم.

محفظه های آفتابگیر:

الف) حداقل ۶۰ درصد سطح داخلی دیوارهای محفظه آفتابگیر باید از شیشه شفاف باشد.

ب) حداقل ۵۰ درصد از سطح شیشه الزامی محفظه آفتابگیر باید بازشو باشد.

پ) برای تامین نور و تهویه الزامی یک فضای اقامت از طریق محفظه آفتابگیر، سطح شیشه ای محفظه آفتابگیر نباید از یک چهارم سطح کف محفظه به اضافه دو برابر سطح نورگذر الزامی مابین محفظه آفتابگیر و فضای اقامتی که از طریق این محفظه نورگیری و تهویه می شود، کمتر باشد.

ت) نور و تهویه محفظه افتابگیر نباید از محفظه یا فضای سرپوشیده دیگری تامین شود.

ث) پنجره فضاهای بهداشتی و آشپزخانه نباید به آن محفظه آفتابگیر باز شود.

ج) در این محفظه آفتابگیر نباید تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی که از انواع سوخت جامد، مایع یا گاز استفاده می کنند، یا دستگاه های هوادهی که نیاز به هوای تازه دارند نصب شود، مگر آنکه تامین هوای تازه مورد نیاز آن ها به صورت مستقیم از فضای باز فراهم شده باشد و تاسیسات یاد شده به دودکش مناسب مجهز باشند.

چ) برای کف سازی و پوشش دیوارها باید الزامات تعیین شده برای فضاهای نیمه باز رعایت شود.

ح) در صورتیکه که محفظه آفتابگیر در ارتفاعی بیش از ۰/۷ متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیه جان پناه به ارتفاع حداقل ۱/۱ متر الزامی است. در صورت نصب پنجره در ارتفاع کمتر از ۱/۱ متر، باید حفاظ مناسب تا اپن نصب شود.

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان – بر اساس جدیدترین ویرایش کتاب)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی با معیارهای ساختمان های سبز و پایدار

دیدگاهتان را بنویسید