راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع

حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع

راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع

به گزارش کلید واژه بعد از قرار گرفتن جزوه راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد اول (مفاهیم سایکرومتری) اکنون جزوه دوم این مجموعه با نام راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع توسط دوست عزیزمان جناب مهندس مصطفی موسوی آماده شده و بر روی سایت قرار میگیرد. همچنین جزوات دیگر تاسیسات مکانیکی را در پایین همین نوشته میتوانید مشاهده نمایید.

مقدمه جزوه راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع

در آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات مکانیکی، بیشتر از ۵۰% از سوالات مستقیماً و حتی اصلاً در مباحث مقررات ملی ساختمان نیامده اند! در واقع مسائلی هستند که از مبانی ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت موجود در کتب دانشگاهی مطرح می شوند.  این مسئله آن جایی بغرنج می شود که داوطلبین  این آزمون  مطابق قانون حداقل سه سال از اخذ لیسانسشان گذشته و بسیاری از آنان مدت زیادی را از محیط درس و دانشگاه دور بوده اند و شاغل بودن آن ها مزید بر علت می شود که فرصت مطالعه و تسلط بر چنین مباحث مهم و سوال خیزی را از دست می دهند.

مباحثی چون سایکرومتری، تبرید، پمپ ها، بادزن و غیره  از جمله مباحثی هستند که در متن مباحث مقررات ملی ساختمان نیامده اند و در عین حال به کرات در آزمون طراحی تاسیسات مکانیکی مطرح می شوند. این مباحث در عین ارتباط با یکدیگر، هر کدام موضوع شاخه ای از مهندسی تاسیسات است و در نتیجه در کتاب های مرجع مختلفی به آن پرداخته شده است. در نتیجه داوطلب جهت خواندن کلیه این مباحث مجبور به خرید چندین کتاب خواهد بود که در هر کتاب فقط یک یا دو فصل مربوط به مباحث فوق مطرح شده است و این امر باعث بالا رفتن هزینه های داوطلب خواهد شد.

آنچه گفتیم ما را بر آن داشت تا به تالیف و انتشار مجموعه جزوات مسئله محور آزمون نظام مهندسی که اختصاص به راهنمای حل مسائل مربوط به متن مباحث و نشریات بود، بخش جدیدی را اضافه کنیم که مخصوص مسائل مطرح شده خارج از مبحث در آزمون طراحی تاسیسات نظام مهندسی باشد.

اولین پکیج از این مجموعه تحت عنوان راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید ارائه می ود که در قالب ۳ جزوه تنظیم شده است.  پی از این جزوه، جلد اول این مجموعه شامل مفاهیم پایه ای سایکرومتریک در همین وب سایت منتشرشد و حالا دومین جزوه از این مجموعه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در این جزوه چه می خوانیم؟

این جزوه در واقع کاربرد مفاهیم مطرح شده در جزوه اول، در تهویه مطبوع ساختمان است که با اضافه کردن مفاهیمی چون بازده اشباع ایرواشر، بازده کویل، آب مصرفی ایرواشر و غیره در قالب سه فصل و ۱۴ مثال از آزمون سال های گذشته (از جمله آزمون طراحی مهر ۹۸) با پاسخ های تشریحی آن ها کاربرد سایکرومتری در حل مسائل در آزمون نظام مهندسی را تشریح می کند. در غالب مثال ها نیاز به مراجعه و قرائت اعداد از روی نمودار سایکرومتریک بوده که در هر مورد نمودار سایکرومتریک مخصوص آن سوال ترسیم شده و با خطوط و نقاط، شرایط هوا و مسیر فرآیند مشخص شده است و در پیوست آورده شده است.  همچنین در حل هر مسئله شکل مربوط به مسئله  ترسیم شده است و با نام گذاری و استفاده از زیروند مناسب، شرایط هوا در هر مرحله از فرآیند (ورود به دستگاه، بازگشت از اتاق، ورود به اتاق و…) بر روی شکل نشان داده شده است. فصل های این جزوه در ادامه فصل های جزوه قبلی به شرح زیر خواهد بود:

فصل سوم:

در این فصل با تشریح فرآیند اتفاق افتاده بر روی هوا در ایرواشر و کولر آبی و معرفی معادلات حاکم بر این دستگاه ها، نحوه حل مسائل ایرواشر در قالب چند مرحله به طور تشریحی توضیح داده ده و همچنین با ترسیم یک روند نما، روابط بین متغیرها و مسیر حل مسائل توضیح داده شده است. همچنین نحوه محاسبه میزان آب مصرفی کولر آبی به دو روش توضحی داده شده است.  در این فصل ۴ مثال مفصل از آزمون نظام مهندسی سال های گذشته از بین مهم ترین و نکته دار ترین آن ها انتخاب و کاملا تشریحی حل و نمودار سایکرومتری مخصوص آن آورده شده است.

فصل چهارم:

در این فصل مانند فصل گذشته، فرآیند اتفاق افتاده بر روی هوا در کویل های سرد، خیلی سرد، هوا رسان و اختلاط هوا در هواساز تشریح و معادلات حاکم بر این دستگاه ها و نحوه حل مسائل تشریح شده است. در این فصل نیز ۶ مسئله از آزمون سال های گذشته که از بین مهم ترین و نکته دار ترین آن ها انتخاب و کاملا تشریحی حل شده و نمودار سایکرومتری مخصوص آن آورده شده است.

فصل چهارم:

در این فصل برخی مفاهیم تکیمیلی سایکرومتری آموز ش داده می شوند که در آزمون نظام مهندسی تا کنون کاربرد کمتری داشته اند اما مطالعه آن ها به درک بیشتر و عمیق تر فرآیند ها می انجامد. فرآیندهای تهویه مطبوع، نحوه محاسبه نقطه شبنم کویل، انواع ضرایب حرارت محسوس، نحوه حل مسائل به روش ترسیمی به کمک دایره مبنا و مطالبی از این دست در این فصل مطرح می شوند و با ۱ مثال تألیفی و ۲ مثال از آزمون سال های گذشته و حل تشریحی و نمودار سایکرومتری مخصوص آن ها فصل به اتمام می رسد.

پیوست:

نمودار سایکرومتری ویژه مثال ها و سه نمودار سایکرومتری مرجع با رزولوشن بالا در پیوست ارائه شده است.

جزوات مرتبط:

از همین پکیج(پکیج راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید): جلد اول این پکیج مفاهیم پایه سایکرومتری، مشخصه های هوا و حرارت ها محسوس و نهان با نمودارها، اشکال و معادلات ویژه آن ها به همراه ۱۰ مثال کاربردی و تشریحی از سال های گذشته آورده شده است. همچنین جلد سوم با موضوع تبرید، چیلرها، برج خنک کن و.. به زودی ارائه خواهد شد.

سایر پکیج ها: پکیج اول ارائه شده از همین نویسنده تحت عنوان “پکیج جزوات راهنمای حل مسائل تعویض و تخلیه هوا” که شامل سه جزوه راهنمای حل مسائل تعویض هوای طبیعی و مکانیکی، تخلیه هوا و هود آشپزخانه های تجاری و تعویض هوای پارکینگ و موتورخانه تبرید است. پکیج دوم ارائه شده از همین نویسنده تحت عنوان “پکیج راهنمای حل مسائل مبحث ۱۷” شامل سه جزوه راهنمای حل مسائل لوله کشی گاز و نوارپیچی و فواصل آن، دودکش و تأمین هوای احتراق است.

برای دیدن چند صفحه نمونه از جزوه جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع از اینجا دانلود کنید (دانلود نمونه)

برای خرید جلد دوم: حل مسائل ایرواشر و کویل و تهویه مطبوع در آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی روی لینک خرید زیر کلیک کنید و بعد از خرید یک فایل pdf میتوانید دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید