پاسخنامه تشریحی تاسیسات مکانیکی- نظارت- شهریور ۱۴۰۱

پاسخنامه تشریحی تاسیسات مکانیکی- نظارت- شهریور 1401

پاسخنامه تشریحی تاسیسات مکانیکی- نظارت- شهریور ۱۴۰۱

تعداد صفحات: ۳۳ صفحه

این پاسخنامه توسط مهندس سید مصطفی موسوی برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی تهیه شده
قیمت ۱۷۰۰۰ تومان

برای قبولی دز آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیاست مکانیکی میتوانید از مطالب زیر استفاده کنید

جزوات آزمون نظام مهندسی تاسیاست مکانیکی

نمونه سوالات مبحث به مبحث آزمون نظام مهندسی

 

دیدگاهتان را بنویسید