آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان می پردازیم.

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان

الزامات نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمان:

الف) اگر مخزن غیرمحصور در طبقه ای غیر از پایین ترین طبقه ساختمان و در محلی با جداره های غیرمقاوم در برابر آتش قرار می گیرد، گنجایش آن نباید از ۴۰ لیتر بیشتر باشد.

ب) اگر مخزن در طبقه ای غیر از پایین ترین طبقه ساختمان و در محلی با جداره های دست کم دو ساعت مقاوم در برابر آتش قرار می گیرد، گنجایش آن نباید بیشتر از ۲۴۰ لیتر باشد.

پ) گنجایش یک یا چند مخزن در پایین ترین طبقه ساختمان که جداره های آن دست کم دو ساعت در برابر آتش مقاوم است قرار می گرد، نباید از ۲۵۰۰ لیتر بیشتر باشد.

ت) فاصله مخزن غیرمحصور با هر منبع گرمازا باید دست کم دو متر باشد.

ث) دهانه انتهای لوله های پرکن و هواکش مخزن باید در خارج از ساختمان قرار گیرد.

ج) مخزن باید روی پی بتنی یا دیگر مواد ساختمانی نسوختنی، به طور مطمئن و استوار نصب شود، چنان که امکان جابجا شدن، لغزیدن و یا غلتیدن نداشته باشد.

چ) مخزن باید مجهز به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن باشد. برای اندازه گیری مقدار مایع داخل مخزن، استفاده از لوله شیشه ای سطح نما یا لوله پلاستیکی مجاز نیست.

ح) اتصال تخلیه مخزن باید در پایین ترین نقطه زیر مخزن قرار گیرد، و مجهز به شیر قطع و وصل بدون نشت باشد.

خ) مخزن غیرمحصور باید با ابعاد و گنجایشی انتخاب شود که جابجایی آن، به عنوان یک واحد از ورودی ساختمان تا محل نصب امکان چذیر باشد.

د) هر دهانه باز استفاده نشده از یک مخزن باید با یک درپوش جوشی یا دنده ای گازبند مسدود شود.

ذ) دیواره ها، کف و سقف در اتاقک محل نصب مخزن نحصور باید دست کم سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد. در ورودی این اتاقک باید به خارج از ساختمان باز شود.

ر) اتاقک کحل نصب مخزن محصور نباید به فضای داخلی ساختمان راه داشته باشد.

ز) سوخت مایع باید به کمک پمپ از مخزن محصور به مشعل دستگاه منتقل شود.

س) دهانه لوله پرکن و هواکش مخزن محصور باید در خارج از ساختمان قرار گیرد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

دیدگاهتان را بنویسید