آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین می پردازیم.

آشنایی با الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین

الزامات نصب مخزن سوخت مایع در خارج از ساختمان و بر روی زمین:

الف) مخزن روی زمین باید در محل مناسب و حفاظت شده نصب شود.

ب) مخزن باید در برابر عوامل جوی (رطوبت هوا، باران، برف، باد و جز آنها) محفوظ باشد.

پ) مخزن یا مجموعه مخازن باید داخل حوضچه ای از جنس بتن، فولد یا سایر مصالح مقاوم در برابر سوخت و عوامل جوی قرار گیرد.

ت) فاصله مخزن سوخت مایع از مخزن گاز مایع نباید کمتر از ۶ متر (۲۰ فوت) باشد.

ث) مخزن روی زمین باید مجهز به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن باشد.

ج) دهانه لوله پرکن باید در جایی قرار گیرد که انتقال سوخت مایع به داخل مخزن به آسانی امکان پذیر باشد.

چ) شیر تخلیه باید در زیر مخزن قرار گیرد.

ح) اگر مخزن بر روی زمین نصب می شود، گنجایش آن نباید از ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) بیشتر باشد.

خ) اگر چند مخزن به طور موازی بر روی زمین نصب می شوند، گنجایش کلی آنها نباید از ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) بیشتر باشد.

د) اگر مخزن روی بام زیرزمین یا روی بام پایین ترین طبقه نصب می شود، گنجایش آن نباید از ۲۴۰ لیتر بیشتر باشد.

ذ) فقط یک مخزن به گنجایش حداکثر ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) یا دو مخزن که گنجایش کل آن ها بیش از ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) نباشد، می تواند به عنوان مخزن تغذیه مستقیما به مشعل دستگاه با سوخت مایع وصل شود.

ر) در صورتی که ضرورت نصب مخزن سوخت مایع با گنجایش بیش از ۲۵۰۰ لیتر (۶۶۰ گالن) در محوطه ساختمان و روی زمین مورد تایید قرار گیرد.تعیین گنجایش و نوع ساخت و چگونگی نصب آن باید برابر الزامات مندرج در NFPA 31 و مورد تایید شرکت ملی نفت ایران باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

دیدگاهتان را بنویسید