آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید می پردازیم.

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

ساختمان موتورخانه:

الف) ورود به موتورخانه باید منحصر به فرد یا افراد مسئول باشد. لازم است که بر روی در یا درهای ورودی موتورخانه جمله (ورود افراد متفرقه ممنوع) ثبت شود.

ب) موتورخانه باید با ابعا مناسب باشد و دستگاه های آن نیز به گونه ای استقرار یابد که فضای کافی برای دسترسی به آن ها فراهم باشد.

پ) در صورت نصب دستگا هایی در فضای بالای مسیرهای تردد درون موتورخانه، لازم است در زیر آن ها فضایی دست کم به ارتفاع ۲/۲ متر برای رفت و آمد وجود داشته باشد.

ت) درهای موتورخانه باید از نوع خود بسته شو، بی خطر و هوابند باشد و به سوی بیرون فضای موتورخانه باز شود.

ث) نصب بازشو برای راه فرار از موتورخانه مجاز است.

ج) موتورخانه نباید بازشوهایی به فضاهای دیگر ساختمان داشته باشد، تا امکان نفوذ مبرد نشت یافته احتمالی به فضاهای دیگر ساختمان فراهم نباشد.

چ) تعبیه دریچه های بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا و هوارسان در موتورخانه، به شرط درزبندی کامل مجاز است.

آشکار ساز مبرد:

الف) موتورخانه تبرید باید مجهز به آشکارساز نشت مبرد، با اعلام خطر دیداری و شنیداری باشد.

ب) آشکارساز یا لوله نمونه گیری که هوا را به سمت آشکارساز هدایت می کند باید در محل هایی از موتورخانه نصب شود که مبرد نشت یافته احتمالی بیشترین غلظت را در آن محل ها خواهد داشت.

دستگاه های با سوخت مایع یا گاز:

دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با شعله باز، که هوای احتراق را از فضای موتورخانه می گیرند، نباید در موتورخانه تبرید نصب شوند.

تعویض هوا:

الف) موتورخانه تبرید باید مجهز به سیستم تعویض هوای مکانیکی باشد. سیستم تهویه مکانیکی باید ظرفیت لازم برای تخلیه هوای موتورخانه به خارج را در شرایط کار عادی و شرایط کار اضطراری داشته باشد.

ب) استفاده از هواکش چند ساعته یا نصب چند هواکش، برای تغییر مقدار هوای تخلیه، از شرایط اضطراری به شرایط عادی مجاز است.

لوله تخلیه شیر اطمینان:

خروجی سیستم ایمنی، فیوز و تخلیه شیر اطمینان که در موتورخانه قرار می گیرد، باید با لوله تا خارج از ساختمان ادامه یابد، به طوری که دهانه انتهایی لوله تخلیه آن دست کم ۴/۶ متر از زمین مجاور بالاتر بوده و دست کم ۶ متر از هر بازشوی ساختمان فاصله داشته باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

دیدگاهتان را بنویسید