آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی نصب مخزن دفنی سوخت مایع می پردازیم.

آشنایی با الزامات نصب مخزن دفنی سوخت مایع

 نصب مخزن دفنی سوخت مایع:

الف) چنانچه مخزن سوخت مایع بدون استفاده رها شود و یا به محل دیگری برای استفاده مجدد منتقل گردد، باید لوله کشی های مخزن در بالاتر از سطح زمین جمع آوری و انتهای آشکار لوله های مدفون درپوش شود.

ب) اگر مخزن زیر ساختمان دفن می شود، باید در جایی قرار گیرد که بارهای وارده بر پی های ساختمان به آن منتقل نشود.

پ) فاصله هیچ قسمت از مخزن تا دیوارهای زیرزمین ساختمان، حوضچه ها، تاسیسات ساختمان، و یا خط محدوده محوطه ساختمان نباید از ۵۰۰ میلیمتر (۲۰ اینچ) کمتر باشد.

ت) حمل مخزن و قرار دادن آن در گود باید به آرامی و احتیاط و با استفاده از قلاب های آن صورت گیرد. کشیدن مخزن روی زمین یا رها کردن آن در گود مجاز نیست.

ث) اطراف مخزن باید با مواد غیرخورنده از قبیل ماسه شسته، خاک یا شن، که در محل به خوبی کوبیده شده است، به ضخامت دست کم ۱۵۰ میلیمتر (۶ اینچ) پر شود.

ج) اگر مخزن دفنی در محلی که احتمال عبور وسایل نقلیه از روی آن می رود نصب شود، پوشش خاک روی مخزن باید دست کم ۹۰۰ میلیمتر باشد، یا آنکه پوشش خاک به ضخامت ۴۵۰ میلیمتر گرفته شود و روی آن به ضخامت ۱۵۰ میلیمتر با بتن مسلح پوشانده شود.

چ) مخزن فولادی دفنی باید اتصال زمین داشته باشد.

ح) همه لوله های مرتبط با مخزن دفنی باید از بالای مخزن به آن متصل شوند.

خ) مخزن دفنی باید به وسیله اندازه گیری سطح مایع داخل آن مجهز باشد.

د) مخزن دفنی باید مجهز به لوله هواکشی باشد که داخل مخزن را پیوسته به هوای آزاد خارج مربوط کند.

ذ) سطوح خارجی مخزن فولادی دفنی باید با پوشش مقاوم در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاک، حفاظت شود.

ر) در صورت نصب مخزن در محلی که به سبب بالا بودن سطح آب زیرزمینی یا احتمال جریان سیل، امکان شناور شدن آن وجود دارد، باید با مهار کردن مخزن روی پی بتنی یکپارچه، از شناور شدن آن جلوگیری کرد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید

دیدگاهتان را بنویسید