آشنایی با تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز می پردازیم.

الف) انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز و سایر متعلقات:

کار اصلی انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز هدایت الکترود و گاز محافظ در منطقه جوش و انتقال انرژی الکتریکی به الکترود می باشد.

صرفنظر از نوع کاربرد و برای ایجاد حداکثر کاربری، انواع مختلف انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز طراحی و تولید شده است; انبرهای سنگین مخصوص کار با جریان بالا و انبرهای سبک برای کار با جریان ضعیف و جوشکاری در مکان نامناسب.

آشنایی با تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

اجزای اصلی انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز:

-مجرای اتصال

-نازل گاز

-مجرای سیم جوش (فنر تورچ)

-شلنگ سیم جوش

-شلنگ آب (برای انبرهای آب خنک)

-کابل انتقال جریان

-سوئیچ کنترل

ب) موتور تغذیه سیم جوش:

موتور تغذیه، سیم جوش را در طول انبر جوشکاری تحت حفاظت گاز به سمت قطعه کار هدایت می کند. تغذیه کننده های (نیمه خودکار- سرعت ثابت) دارای کنترل کننده های الکترونیکی هستند که موجبات استارت منظم فرآیند تنظیم خودکار نوسانات ولتاژ و واکنش های لحظه ای به سرعت تغذیه سیم جوش را فراهم می کند.

در تغذیه کننده های مختلف معمولا سرعت بین ۱/۹ تا ۲/۵ متر در دقیقه می باشد.

پ) کنترل جوشکاری:

در فرآیندهای نیمه خودکار، کنترل جوشکاری و موتور تغذیه سیم جوش در یک جعبه واحد قرار دارند. وظیفه اصلی کنترل جوشکاری تنظیم سرعت موتور تغذیه سیم جوش از طریق استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی می باشد. سرعت موتور به صورت دستی قابل تنظیم است و می توان آن را در سرعت های متنوعی قرار داد که با یک جریان منبع تغذیه ولتاژ منجر به ایجاد جریان های الکتریکی متفاوت می شوند.

ت)رگلاتورهای گاز محافظ:

برای نگه داشتن سرعت جریان و فشار محافظ در طول جوشکاری به یک سیستم تنظیم کننده نیاز است. رگلاتور، فشار مخزن گاز تا رسیدن به یک فشار ثابت کاهش می دهد. رگلاتورها دومرحله ای یا تک مرحله ای می باشند و می توان جریان سنج را روی خود رگلاتور نصب نمود. فشار در رگلاتورهای دومرحله ای ثبات بیشتری نسبت به رگلاتورهای تک مرحله دارد.

ث) منبع تغذیه:

منبع تغذیه انرژی الکتریکی را برای ایجاد قوس بین سیم جوش و قطعه کار تامین می کند. در اکثریت قریب به اتفاق کاربردهای GMAW، از جریان مستقیم- قطبیت مثبت استفاده می شود. بنابراین کابل مثبت به انبر و کابل منفی به قطعه کار متصل می شود.

انواع اصلی منابع تغذیه جریان مستقیم عبارتند از:

۱-موتور-ژنراتور (چرخشی)

۲-ترانسفورماتور-رکتیفایر (استاتیک)

نکته: استفاده از منبع تغذیه ولتاژ ثابت، به همراه یک تغذیه سیم جوش سرعت ثابت، باعث ایجاد ولتاژ ثابت در طول جوشکاری می شود. دلیل اصلی انتخاب منابع ولتاژ ثابت به علت خوکار بودن تنظیم طول قوس در سیستم می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

آشنایی با ترک خوردگی جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با نگهداری الکترودهای روکش دار مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید