پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

ویرایش سوم مبحث چهاردهم شامل ۱۵ فصل و ۲ پیوست به شرح ذیل می باشد.

الزامات قانونی- تعاریف- مقررات کلی- تعویض هوا- تخلیه هوا- کانال کشی- دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار- دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه- تامین هوای احتراق- لوله کشی- دودکش- ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع- تبرید- سیستم های خورشیدی- کاهش فاصله مجاز

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ می پردازیم. تعداد سوالات مطرح شده از مبحث مذکور در آزمون مهر ۹۹، ۱ تست می باشد که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل است.

۵۸-در لوله کشی تاسیسات مکانیکی یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه از لوله های فولادی با قطر ۸۰ میلیمتر استفاده شده است برای نگهداری و اتصال مناسب لوله ها به اجزای ساختمان حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور (افقی) چند سانتی متر می باشد؟

۱) ۳۰۰ سانتی متر

۲) ۳۴۰ سانتی متر

۳) ۴۳۰ سانتی متر

۴) ۳۷۰ سانتی متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

بیشینه فاصله دو تکیه گاره مجاور:م۱۴ ص۱۲۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با جدول ۱۴-۱۰-۴-۲ صفحه ۱۲۸ مبحث چهاردهم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

 

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید