پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

در ادامه بررسی های تست های آزمون نظارت معماری مهر ۹۸، در این نوشتار تست های مطرح شده از شرایط عمومی و خصوصی انواع قردادها و پیمان ها را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از شرایط عمومی پیمان ها ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که شرایط عمومی و خصوصی انواع قراردادها و پیمان ها از منابع آزمون صلاحیت اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، صلاحیت اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۹-کدام گزینه در خصوص “نرخ پیمان در مورد هر یک از اقلام کار” صحیح است؟

۱) عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

۲) عبارت است از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار

۳) عبارت است از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان بدون اعمال ضرایب پیش بینی شده در پیمان

۴) عبارت است از بهای واحد آن قلم کار در برآورد جزئیات اجرایی مربوطه بدون در نظر گرفتن هر گونه ضریب اضافه در پیمان

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نرخ پیمان: ماده ۱۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ه) ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان

مورد (ه) ماده ۱۴:

نرخ پیمان در مورد هر یک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منظم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است. در پیمان هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ مجاسبه شده به روش پیش گفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر منابع آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید