پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰ بپردازیم. در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰ از کتاب مذکور ۱ تست مطرح شده که پاسخ آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۱۵-زمان انجام بازرسی پس از جوشکاری ورق های با تنش تسلیم ۷۰۰MPa مطابق با کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱) بلافاصله پس از خنک شدن جوش

۲) ۲ روز پس از خنک شدن جوش

۳) ۱ روز پس از خنک شدن جوش

۴) ۱ ساعت پس از خنک شدن جوش

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ضوابط پذیرش در بازرسی عینی مطابق AWS:رج ص۲۱۱

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با قسمت ۹ بند ۷-۶ صفحه ۲۱۱ کتاب راهنمای جوش

۹-بازرسی عینی جوش ها می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد. در فولادهای خیلی پرمقاومت، با تنش تسلیم بزرگتر از ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، بازرسی عینی باید ۴۸ ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

آشنایی با جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید