پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست مبحث ۱۹

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) جزو منابه آزمون نظام مهندسی رشته های معماری(نظارت ، اجرا، طراحی) ، اجرای عمران ، تاسیسات برقی و مکانیکی میباشد از این مبحث در آزمون مهر ۹۶ تعداد ۵ سوال در رشته معماری نظارت آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ رو با کمک کلید واژه برای دوستان عزیز قرار داده ایم

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۲۵در ساختمانی مستقل و با بام شیبدار، که شیب بام با سطح افق زاویه ۶۵ درجه میسازد و ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی است، ضریب انتقال حرارت مرجع عنصر ساختمانی بام……………. است

۰٫۴۴ w/ .k

۰٫۳ w/ .k

۰٫۳۸ w/ .k

۰٫۷ w/ .k

کلید واژه مورد استفاده

ضریب انتقال حرارت مرجع:م۱۹ ص۷(تعریف)،۲۳(محاسبه)،۲۶(پوسته خارجی)

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۱۹،صفحه۲۶،جدول۳ :چون شیب بیشتر از ۵ درجه است پس دیوار محصوب میشود.

۲۶اگر جهت جریان حرارت رو به پایین و زاویه لایه هوا به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر نسبت به سطح افقی ۴۵ درجه باشد، مقاومت حرارتی این لایه هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته  خارجی معادل است. با……..

۱) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت ۱۰٫۵ سانتیمتر

۲) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر سوراخ دار و به ضخامت ۱۰٫۵ سانتیمتر

۳) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس بلوک سفالی و به ضخامت ۱۰٫۵ سانتی متر

۴) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت ۵٫۵ سانتیمتر

کلید واژه مورد استفاده

مقاومت حرارتی:م۱۹ ص۱۱(تعریف)،۹۷

مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس:م۱۹ ص۹۸

مقاومت حرارتی آجر:م۱۹ ص۹۹،۱۰۰

مقاومت حرارتی بلوک سفالی/سیمانی:م۱۹ ص۱۰۰،۱۰۱

جواب گزینه ۳ صحیح است، مبحث نوزدهم، صفحه ۹۸ جدول ۱۲ و صفحه ۱۰۰ جدوال ۱۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۲۷ مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده در پوسته خارجی ساختمان:

۱) با ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده رابطه مستقیم دارد.

۲) با ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده رابطه معکوس دارد.

۳) در تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده تأثیری ندارد.

۴) هیچکدام

کلید واژه مورد استفاده

ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده:م۱۹ ص۳۰،۳۲

فضای کنترل نشده:م۱۹ ص۱۰(تعریف)،۵۱،۳۰،۳۳،۳۶،۶۴

گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۱۹، صفحه ۳۰، بند ۱۹-۳-۱-۳-۵

۳۷استفاده از محبوس کننده در آبگرمکن های مخزن دار بدون پمپ در کدام ساختمان ها الزامی است؟

۱) در مجموعه های مسکونی با زیربنای حداقل ۴۰۰۰ مترمربع

۲) در کلیه ساختمان ها

۳) در ساختمان های عمومی با زیربنای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع

۴) در هیچ ساختمانی الزامی نیست فقط توصیه می شود.

کلید واژه مورد استفاده

محبوس کننده حرارت:م۱۹ ص۵۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است.مبحث ۱۹ صفحه ۵۶، بند ۱۹-۴-۴-۱-ج

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

 

۳۸کمترین و بیشترین مقدار ضریب انتقال خورشیدی در شیشه های به ضخامت ۶ میلیمتر درساختمانهای متعارف به ترتیب مربوط به کدام شیشه است؟

۱) آبی – برنز

۲) برنز – ساده بیرنگ

۳) جیوه ای – ساده بی رنگ

۴) جیوه ای – آبی

کلید واژه مورد استفاده

ضریب انتقال خورشیدی برای انواع شیشه:م۱۹ ص۶۷

شیشه:م۱۹ ص۱۰۸(ساده)،۶۷(ضریب انتقال حرارت خورشیدی)،۱۰۷(ضریب انتقال حرارت)

جواب : گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۱۹ صفحه ۶۷، جدول ۹

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث نوزدهم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید