پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ آزمون معماری اجرا مهر۹۶ (قسمت ۲)

تست های مبحث ۹

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه Design and Construction of Concrete Structures) که جزو منابع اصلی رشته معماری و عمران می باشد و در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ تعداد ۵ سوال از مبحث نهم آمده که در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ با کمک کلید واژه برای داطلبان عزیز قرار میدهیم (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ آزمون معماری اجرا مهر۹۶ (قسمت ۲)

۵۴- در مقاطع بتنی نازک زیرزمین یک مجموعه مسکونی در شرایط شدید محیطی از نظر سولفات با مقدار SO به میزان ۰٫۹ درصد در خاک………..

۱) می توان سیمان های پرتلند پوزولانی با حداکثر ۲۵ درصد پوزولان را جایگزین سیمان نوع ۵ درنظر گرفت.

۲) استفاده از سیمان های پرتلند پوزولانی به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از سیمان نوع ۵ استفاده کرد.

٣) می توان سیمان های پرتلند پوزولانی با بیش از ۲۵ درصد پوزولان را جایگزین سیمان نوع ۵ درنظر گرفت.

۴) استفاده از سیمان های پرتلند پوزولانی به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از سیمان نوع یک استفاده کرد.

کلید واژه مورد استفاده:

شرایط محیطی شدید:م۹ ص۴۶(یون کلرید)، ۵۱(یخ زدن) ،۵۳(سولفات)

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۹ صفحه ۵۳ جدول ۹-۶-۵-الف و زیرنویس جدول ۵۴

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون معماری اجرا مهر۹۶ (قسمت ۲)

۵۵- کدامیک از گزینه های زیر برای سرعت مناسب مخلوط کن در اختلاط بتن و چگونگی مخلوط بتن در بتنهای پمپی، صحیح است؟

۱) ۶ تا ۱۸ دور در دقیقه – اگر حداکثر اندازه سنگدانه ۲۰ میلی متر باشد، مقدار بهینه ریزدانه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

۲) ۴ تا ۱۰ دور در دقیقه – مخلوط بتن نباید خمیری و چسبنده باشد تا به جداره های لوله پمپ نچسبد.

٣) ۱۵ تا ۲۵ دور در دقیقه – مخلوط بتن باید حدالامکان خشک باشد تا به راحتی در لوله ها حرکت کند.

۴) ۶ تا ۱۸ دور در دقیقه – مخلوط بتن باید خمیری و چسبنده باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

اختلاط بتن:م۹ ص۶۰

سرعت دوران مخلوط کن/دیگ کامیون:م۹ ص۶۰

مخلوط کن:م۹ ص۶۰

بتن پمپی(پمپ شونده) :م۹ ص۸۵

جواب: گزینه صحیح وجود ندارد، مبحث ۹ صفحه ۶۰ بند ۹-۷-۲-۳ مورد۲ و صفحه ۸۵، بند ۹-۸-۵ مورد ۳

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۹  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید