آشنایی با عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز

آشنایی با عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز

آشنایی با عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز می پردازیم.

الف) ترک: عواملی که می تواند موجب بروز ترک در فلز جوش شود عبارتند از:

-بالا بودن نسبت عمق به عرض مقطع جوش که با افزایش ولتاژ یا کاهش شدت جریان می توان گرده جوش را پهن تر و کم عمق تر نمود.

-مقطع جوش خیلی کوچک باید به ویژه در مورد جوش گوشه یا پاس ریشه در جوش شیاری در ورق های ضخیم، که با کاهش سرعت جوشکاری می توان جوش بزرگتری را ایجاد کرد.

-سرد شدن سریع چاله انتهایی جوش، که با کاهش سرعت سرد شدن و کنترل جهت حرکت انبر در انتهای نوار جوش می توان از ایجاد چاله انتهایی جلوگیری کرد.

ب) ذرات محبوس شده (آخال): آخال در جوش می تواند به یک یا چند دلیل زیر به وجود آید:

-استفاده از جوش چند پاسی و یا اتصال کوتاه قوس ضمن عملیات جوشکاری که با تمیز کردن هر گونه ناخالصی بر روی جشو قبل از انجام پاس بعدی می توان این عیب را تا حدودی کاهش داد.

-سرعت پیشرفت بالا

-در جریان های بالا، در حالت انتقال به صورت اسپری ضرورتی به رفع سرباره وجود نداد. اما در انتقال اتصال کوتاه در جریان های کم بهتر است تجمع سرباره توسط برس سیمی از بین برود تا از تشکیل آخال ناشی از سرباره جلوگیری شود.

پ) خلل و فرج (مک):عوامل تشکیل خلل و فرج:

-کافی نبودن منطقه تحت پوشش گاز محافظ: که با افزایش نرخ عبور گاز یا کاهش آن در صورت وقوع تلاطم، تمیز کردن جرقه از اطراف دهانه نازل، کاهش دادن وزش و جریان هوا و کاهش فاصله نازل تا سطح کار می توان این عیب را رفع کرد.

-وجود ناخالصی ها در الکترود

-کثیفی سطح کار تمیز کردن هرگونه آلودگی برای جلوگیری از این عیب ضروری است.

-ولتاژ زیاد قوس و فاصله زیاد نازل تا سطح کار: که می تواند سبب ورود اکسیژن و ازت هوا به حوضچه جوش مذاب شود. در این مورد کاهش ولتاژ و کاهش فاصله نازل تا سطح کار کمک به کاهش این عیب می کند.

ت) ذوب ناقص:

ذوب ناقص در بسیاری از مواقع به خصوص در جوشکاری قوس کوتاه با جریان کم در قطعات ضخیم و در وضعیت بالای سر و افقی ایجاد می شود. همچنین در جوشکاری در وضعیت تخت، زمانی که فلز جوش جلوتر از قوس حرکت می کند احتمال وجود این عیب زیاد است که با تغییر زاویه انبر و مستقیم نگهداشتن آن نسبت به حوضچه می توان از بروز این نقص جلوگیری کرد.

ث) نفوذ ناقص: 

نفوذ ناقص جوش، دلایلی مشابه با ذوب ناقص دارد. بدین ترتیب در این جا هم عواملی چون زاویه انبر تاثیگذار است. حداکثر نفوذ زمانی حاصل می شود که انبر به صورت عمود بر سطح قطعه کار نگه داشته شود. از آنجایی که میزان جریان به عنوان مهمترین تعیین کننده نفوذ است، پارامترهای تاثیرگذار بر جریان نیز بر الگو نفوذ موثر می باشند.

ج) سوختگی کناره جوش:

با کاهش سرعت جوشکاری می توان از به وجود آمدن این عیب جلوگیری کرد.

همچنین کاهش سرعت تغذیه سیم جوش و تغییر زاویه انبر نیز در جلوگیری از به وجود آمدن این نقص موثر می باشند.

چ) پاشش:

پاشش عاملی است که میتوان موجب تشکیل حفره، نفوذ ناکافی و اختلال در سیکل های جوشکاری شود. پاشش ذرات بزرگ که معمولا بر روی قطعه کار شکل میگیرد، به دلیل کم بودن شدت جریان نسبت به قطر سیم جوش یا طول قوس بسیار زیاد رخ می دهد که موجب می شود قطرات در یک محور مستقیم منتقل نشوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

آشنایی با ترک خوردگی جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید