آشنایی با ضوابط قرارگیری و جانمایی فضاهای اصلی تصرف های مسکونی

آشنایی با ضوابط قرارگیری و جانمایی فضاهای اصلی تصرف های مسکونی

آشنایی با ضوابط قرارگیری و جانمایی فضاهای اصلی تصرف های مسکونی

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، رشته ترافیک،رشته شهرسازی و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی ضوابط قرارگیری و جانمایی فضاهای اصلی تصرف های مسکونی می پردازیم.

ضوابط قرارگیری و جانمایی فضاهای اصلی تصرف های مسکونی:

الف) دسترسی به اتاق های مستقل اقامت در تصرف های مسکونی نباید مستقیما از یک اتاق دیگر یا نشیمن عمومی و یا سالن باشد.

ب) دسترسی به تنها فضاهای بهداشتی تصرف مسکونی نباید مستقیما از یکس از فضاهای اقامت باشد. در ساختمان های دارای یک فضای اقامت یا دارای مساخت کمتر از ۷۵ مترمربع با حداکثر دو اتاق، می توان دسترسی به تنها حمام تصرف مسکونی را از یکی از اتاق ها قرار دارد.

پ) در صورتی که از فضای نشیمن عمومی یا سالن، دید به داخل فضای بهداشتی وجود داشته باشد، استفاده از فضای بهداشتی توان مجاز نیست و باید فضایی به عنوان پیش ورودی در آن تعبیه شود که با در از سایر قسمت های آن جدا شود.

ت) کاربرد آشپزخانه دیواری در تصرف های مسکونی دارای مساخت ۷۵ مترمربع و بیشتر به صورتی که مستقیما به فضای نیشمن عمومی یا سالن باز باشند، مجاز نیست.

ث) طراحی و قرارگیری آشپزخانه های باز یا دیواری در تصرف های مسکونی دارای مساحت ۷۵ مترمربع و بیشتر نباید به نحوی باشد که دید مستقیم از فضای نشیمن عمومی یا سالن به قسمت های اصلی پخت و پز و کار آشپزخانه وجود داشته باشد.

ج) حداقل الزامی راهروهای مستقیم و پله های داخلی تصرف های مسکونی ۰/۹ متر است.

چ) حداقل یکی از فضاهای اقامت در هر تصرف مسکونی با زیربنای ۷۵ مترمربع و بیشتر باید دارای مساخت ۱۲ متر مربع با پهنای ۲/۷ متر باشد.

ح) در تصرف های مسکونی که فضای آشپزخانه مستقل یا باز آنها برای پخت و پز و صرف غذا استفاده می شود، باید دارای زیربنای حداقل ۷/۵ مترمربع باشد.

خ) در تصرف های مسکونی فضای آشپزخانه مستقل یا باز حداقل ۱/۸ متر عرض داشته باشد. این اندازه برای آشپزخانه هایی که بریا پخت و پز و صرف غذا استفاده می شوند باید حداقل ۲/۱۵ متر باشد.

د) در آشپزخانه هایی که به فضاهای اقامت خدمت رسانی می کنند، حداقل سطح بازشو تهویه باید یک شانزدهم سطح کف آشپزخانه باشد.

ذ) هر فضای بهداشتی مستقل در تصرف های مسکونی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، باید دارای حداقل ۱ متر عرض و ۱/۲ متر طول باشد.

ر) در زمین های بزرگتر از ۲۰۰ مترمربع اگر فضاهای اقامت اصلی از دو تصرف مسکونی، از یک حیاط داخلی نور و هوا بگیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آن ها از هم نباید کمتر از ۶ متر باشد.

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان – بر اساس جدیدترین ویرایش کتاب)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی با معیارهای ساختمان های سبز و پایدار

بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا

دیدگاهتان را بنویسید