بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا

بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا

بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، رشته ترافیک،رشته شهرسازی و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا می پردازیم.

بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا

بکارگیری ارزش های ایرانی و اسلامی در طراحی و ساخت بنا:

-“خودبسندگی و بوم آورد بودن” مصالح و فن آوری

-“پرهیز از بیهودگی” به معنای دوری از افزوده های غیرضروری

-“مردم واری” که رعایت مقیاس های انسانی به شکل مطلوب و براساس رفع نیازهای او است.

-“درونگرایی” که به مفهوم حفظ حریم های خصوصی و عمومی است و بیش از اصول دیگر تاثیرات فرهنگ دینی را نمایان می کند.

-“نیارش” که در طراحی ساختار اصلی بناها، به معنای رعایت چهرچوب معین ترسیمی و هندسی سازه و عناصر اصلی نگهدارنده بنا است.

-“پیمون” به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین که به نحوی تولید انبوه و حرفه ای را ممکن می سازد.

در دوران معاصر علاوه بر دستیابی به اهداف فوق، بازتاب عینی آن ها جهت نیل به انتظارات زیر مدنظر قرار گیرد:

الف) تامین امنیت معنوی انسان ها با رعایت حریم های لازم  کار و زندگی

ب) هماهنگی با ارزش های دینی و معنوی جامعه و سایر ارزش های تهفته در محیط طبیعی و مصنوعی

پ) در نظر گرفتن شان و منزلت انسان ها در طراحی و ساخت ساختمان ها،

ت) رعایت عدالت در امکان بهره برداری تمام اقشار و افراد با توانایی های جسمی متفاوت

ث) پرهیز از اسراف و رعایت اعتدال در تعیین اندازه ها، سطح و حجک فضاها و سهم آن ها از کل ساختمان

ج) بهره گیری و نمایش توانایی ها و قابلیت های فنی جامعه در طراحی ساختمان ها

چ) به کارگیری و اعتلای مفاهیم، مضاهر و نماهای بصری معماری ایرانی در طراحی ساختمان ها،

خ) تامین امکان استفاده متنوع یا چند منظوره از فضاها

د) تامین و ایجاد آبادانی و نشاط لازم در شان جامعه

ذ) رعایت تعادل در کاربرد پیرایه ها و تزئینات،

ر) نظارت بر هماهنگی حجم، ارتفاع و نمای ساختمان ها به منظور جلوگیری از وارد شدن خدشه به آسایش، بهداشت و سایر حقوق استفاده کنندگان

ز) طراحی و اجرای ساختمان با هدف حفظ دوام و کیفیت قابل قبول در طول عمر مفید آن

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان – بر اساس جدیدترین ویرایش کتاب)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی با معیارهای ساختمان های سبز و پایدار

دیدگاهتان را بنویسید