پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۱ سوال در آزمون اجرا مهر ۹۹ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۵۲-روشنایی راه پله ها و فضاهای مشترک در ساختمان هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ……. باشد باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تامین شود.

۱) ۱۲ لوکس

۲) ۱۱ لوکس

۳) ۱۳ لوکس

۴) ۱۵ لوکس

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

راه پله ها و فضاهای مشترک:م۲۲ ص۳۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۴-۴-۱ صفحه ۳۰ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۴-۴-۱ روشنایی راه پله ها و فضاهای مشترک در ساختمان هایی با بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعی در آن کمتر از ۱۱ لوکس باشد، باید در تمام ساعات شبانه روز توسط نور مصنوعی تامین شود. علاوه بر بخش های گفته شده، در فضای خارجی هر ساختمان شامل راه روهای خارجی، پاگردها و راه های خروجی باید روشنایی حداقل ۱۱ لوکس در تمام ساعات شبانه روز تامین شود.

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید