پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست مبحث ۲۲

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با نام مراقبت و نگهداری از ساختمان که در آزمون رشته معماری نظارت مهر ۹۶ از این مبحث تعداد ۴ سوال آمده که معادل ۶٫۶۷% سوالات میباشد. در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار داده ایم

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۶ درهای نرده اطراف استخر اگر ارتفاعی کمتر از ………… داشته باشد……

۱)  ۱٫۹ متر – نیاز به استفاده از قفل نیست.

۲) ۱٫۴ متر – دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد.

۳)  ۱٫۴ متر – دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرارگیرد.

۴) ۱٫۲ متر – دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد.

کلید واژه مورد استفاده

درهای نرده ئ حفاظ استخر،چشمه آب معدنی،جکوزی:م۲۲ ص۲۵

نرده یا حفاظ استخر:م۲۲ ص۲۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است،مبحث ۲۲، صفحه ۲۵ بند ۲۲-۳-۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون نظام مهندسی نظارت معماری مهر ۹۶

۲۲ در یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه معاینه فنی موتورخانه ها باید هر سال ….. توسط بازرس………. انجام شود.

۱)  یک بار – حقوقی

۲ ( حداقل دوبار – حقوقی

۳(  حد اقل دوبار – حقیقی

۴) یک بار – حقیقی

کلید واژه مورد استفاده

موتور خانه و معاینه فنی آن:م۲۲ ص۳۶

معاینه فنی موتور خانه:م۲۲ ص۳۶

بازرس حقیقی:م۲۲ ص۷

بازرس حقوقی:م۲۲ ص۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۲۲، صفحه ۷ و ۳۶، بند ۲۲-۵-۳

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۲۳پنجره خارجی فضای غذاخوری که ……… متر بالاتر از معبر دسترسی به واحد مسکونی قرار دارد ……….

۱)  ۱٫۵ متر-  نیازی به قفل مخصوص پنجره و شبکه توری ندارد.

۲) ۳٫۱- باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری بافته شده متشکل از ۱۲ سیم در ۲۴ میلیمتر محافظت شود.

۳)   ۱٫۸-  باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسط صفحه توری محافظت شود.

۴)۱٫۷ – در صورت نصب قفل مخصوص پنجره نیاز به توری سیمی ندارد.

کلید واژه مورد استفاده

پنجره های بازشو:م۲۲ ص۲۳

قفل مخصوص پنجره:م۲۲ ص۲۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مبحث بیست و دوم،صفحه ۲۳،بند ۲۲-۳-۴-۱۸ و صفحه ۲۵، بند ۲۲-۳-۴-۲۲ قسمت ب

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

 ۵۶- حداقل دوره های بازرسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله، کلاهک خروجی دود دیگ بخار – شیرهای اطمینان دما و فشار مخازن تحت فشار – صافیهای تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟

۱)  حداقل سالانه دو بار – حداقل سالانه یک بار – حداقل سالانه یک بار

۲) حداقل سالانه دوبار – حداقل سالانه یک بار – حداقل سالانه دوبار

۳) حداقل سالانه یک بار – حداقل سالانه دوبار – حداقل سالانه یک بار

۴) حداقل سالانه یک بار – حد اقل سالانه یک بار – حد اقل سالانه دوبار

کلید واژه مورد استفاده

بازرسی شیر:م۲۲ ص۳۷

صافی هوا:م۲۲ ص۳۴،۳۵

دیگ آب گرم و دیگ بخار وتجهیزات مربوطه:م۲۲ ص۳۶

جواب گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۲۲ صفحه ۳۷، بند ۲۲-۵-۳-۱-ت و صفحه ۳۷، بند ۲۲-۵-۳-۲-پ و صفحه ۳۴، بند ۲۲-۵-۲۲

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث بیست و دوم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید