آشنایی و دانلود جلد ششم نشریه ۶-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

دانلود جلد ششم نشریه ۶-۱۱۹

آشنایی و دانلود جلد ششم نشریه ۶-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در ادامه بررسی دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری در این نوشتار قصد آن داریم که جلد ششم این دستورالعمل را تحت عنوان داده های شبکه ای و تصویری را معرفی نماییم.

این جلد از دستورالعمل مانند دیگر جلدها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تدوین شده است و از مورخه ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا شده است.

جلد ششم دارای ۴ فصل و ۵۵ صفحه به شرح ذیل می باشد.

فصل اول:مقدمه

در این فصل به اطالاعات توصیفی، داده، داده های شبکه ای، داده های تصویری، متادیتا، المان های تصویری، قدرت تفکیک، کیفیت، اطلاعات مربوطه به مرجع دهی، نحوه ذخیره سازی و فشرده سازی داده ها و مراحل اصلی در انجام پروژه های تهیه داده های شبکه ای و تصویری پرداخته شده است.

داده: نوعی از اطلاعات که قابل تفسیر و تشریح بوده و به نحوی مناسبی مناسب برای نقل و انتقال، تفسیر یا پردازش دسته بندی شده باشد.

المان های تصویری(پیکسل): کوچکترین المان یا جزء یک تصویر رقومی که اطلاعات توصیفی در مورد آم موجود است.

کیفیت: تمامی ویژگی های یک محصول که گواهی بر توانایی آن در برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی می دهد.

فصل دوم: مدل ارتفاعی رقومی (DEM)

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: تعریف مدل ارتفاعی رقومی زمین، زمینه های کاربرد مدل ارتفاعی رقومی، ساختار مدل ارتفاعی رقومی، جمع آوری داده، نقشه های رقومی موجود، نقشه برداری زمینی، پردازش زوج تصاویر ماهواره ای، پردازش زوج تصاویر هوایی، نقشه های کاغذی موجود، واسطه یابی، نواحی خالی از داده های ارتفاعی، نواحی دارای ارتفاع متغیر، پهنه های بزرگ آبی، خطاهای سیستماتیک، خطاهای تصادفی، دقت ارتفاعی، مشخصات فایل های مدل ارتفاعی رقومی و نحوه بلوک بندی، سیستم مختصات و سیستم تصویر

فصل سوم: نقشه های تصویری

در این فصل به مشخصه های المان های تصویری، نقشه های تصویری قائم، موزاییک های تصویری کنترل شده، عکس های هوایی رقومی اسکن شده، تصاویر هوایی و ماهواره ای، مدل ارتفاعی رقومی زمین، نقاط کنترل(اندازه گیری شده یا استخراج شده)، پارامترهای سنجنده(شامل پارامترهای مداری و مشخصات کالیبراسیون دوربین هوایی)، اطلاعات برداری و نقشه های موجود، مشخصات فنی و کیفی نقشه های تصویری تهیه شده، تهیه داده های پایه، تهیه داده های کیفی، پردازش های اولیه، تهیه خروجی نهایی پرداخته شده است.

فصل چهارم: متادیتا

در فصل آخر به تعریف وکاربرد متادیتا، تعریف مجموعه داده ها، اطلاعات شناسایی پروژه و مجموعه داده ها، منابع اطلاعاتی و تاریخ آنها، استاندارد، اطلاعات لازم برای انتقال داده ها، سیستم مختصات و سیستم تصویر، مسائل حقوقی، محدوده جغرافیایی مجموعه داده ها پرداخته شده است.

متادیتا: اطلاعات در مورد داده ها، به عبارتی دیگر اطلاعاتی در رابطه با مشخصات، محتویات، کیفیت، شرایط و دیگر ویژگی های مجموعه داده ها را شامل می شود.

متادیتا به دو دسته زیر تقسیم می شود:

الف) متادیتا برای فعالیت های درون سازمانی

ب) متادیتا برای ارائه به کاربران در سازمان های دیگر

دواطلبان آزمون نظام مهندسی نقشه برداری برای قبولی در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد دوم (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۴-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود جلد پنجم نشریه ۵-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

برای دانلود فایل pdf نشریه ۶-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (داده های شبکه ای و تصویری)

دیدگاهتان را بنویسید