آشنایی و دانلود نشریه ۴-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۴-۱۱۹

آشنایی و دانلود نشریه ۴-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در ادامه بررسی دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری که یکی از منابع آزمون رشته نقشه برداری است در این نوشتار جلد چهارم دستورالعمل با عنوان کارتوگرافی معرفی و لینک دانلود قرار داده شده است.

جلد چهارم دستورالعمل از تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا شده است و دارای ۶ فصل به شرح ذیل می باشد.

در مقدمه جلد چهارم به تعریف کارتوگرافی پرداخته شده است.

کارتوگرافی: علم نمایش و ارائه اطلاعات مکانی، نقش مهمی در برقراری بین تولید کننده و کاربر نقشه ایفا می کند.

فصل اول: دستورالعمل قطع بندی و شماره گذاری برگ های نقشه

موارد پرداخته شده در این فصل شامل قطع بندی و شماره گذاری نقشه های مسیر، قطع بندی و شماره گذاری نقشه های بزرگ مقیاس (بزرگ مقیاس تر از ۱:۵۰۰۰)، قطع بندی و شماره گذاری نقشه های ۱:۵۰۰۰ و کوچک مقیاس تر

فصل دوم:دستورالعمل تهیه و ترسیم اطلاعات حاشیه ای

در این فصل اطلاعات حاشیه ای که شامل: لژاند، شمال و مقیاس نقشه، نام منطقه، شماره برگ نقشه، تاریخ تهیه، مقیاس و تاریخ عکس برداری یا برداشت زمینی، نام تهیه کننده و سفارش دهنده، اندکس نقشه و سیستم تصویر، بیضوی مبنا، مبنای ارتفاعی و واحد اندازه گیری (متر) مطرح شده است.

فصل سوم: سیستم تصویر

در این فصل تصویر UTM، سیستم تصویر لامبرت، سیستم تصویر لامبرت با پارامترهای مناسب برای ایران پرداخته شده است.

سیستم تصویر: انتقال ریاضی عوارض سطح زمین روی یک سطح مسطح دو بعدی

فصل چهارم: اطلاعات مبنایی درباره نوشته ها، اسامی، اعداد و رقوم در نقشه ها (توپوگرافی و بزرگ مقیاس)

موارد مطرح شده در این فصل شامل: اهمیت نوشته ها (در نقشه ها)، خط فارسی و خطوط لاتین، نوشتار و خط شناسی در کارتوگرافی رقومی، اصول خط، نمایش متن در محیط کامپیوتر، کاربرد قلم ها بر روی نقشه، قواعد کارتوگرافی، تنوع حروف و خط (لاتین) و اندازه حروف و ابعاد نوشته ها می باشد.

فصل پنجم: نحوه استفاده از رنگ

در فصل پنجم به اصول اولیه استفاده از رنگ، رنگ های اصلی، مدل های تشخیصی توسط انسان، مدل های صفحات نمایشگر و چاپ، مدیریت رنگ، انتخاب رنگ و کاربرد عملی رنگ پرداخته شده است.

فصل ششم: دستورالعمل رقومی نمودن نقشه های موجود

در فصل آخر جلد چهارم به ایجاد ارتباط بین مختصات نقشه موجود و مختصات فایل رایانه ها، مواردی که در آماده سازی برای رقومی سازی باید حتما اعمال شوند، مواردی که در هنگام رقومی سازی عوارض باید رعایت گردند پرداخته شده است.

رقومی سازی به طور عمده توسط روش های زیر صورت می پذیرد:

الف) رقومی کردن با استفاده از میز رقوم گر

ب) رقومی کردن روی صفحه نمایشگر

پ) رقومی کردن با استفاده از نرم افزار های رقوم گر نیمه اتوماتیک

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد دوم (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

برای دانلود فایل pdf نشریه ۴-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (سیستم اطلاعات مکانی)

دیدگاهتان را بنویسید