آشنایی و دانلود جلد پنجم نشریه ۵-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود جلد پنجم نشریه ۵-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

دانلود جلد پنجم نشریه ۵-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در چهار پست گذشته به بررسی و معرفی ۴ جلد اول دستورالعمل های همسان نقشه برداری که یکی از منابع آزمون رشته نقشه برداری می باشد پرداخته شده است. در این نوشتار قصد آن را داریم که جلد پنجم این دستورالعمل با عنوان میکروژئودزی را معرفی نماییم.

این جلد از دستورالعمل مانند دیگر جلدها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تدوین شده است و از مورخه ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا شده است.

جلد پنجم دارای ۶ فصل و ۶۲ صفحه به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: کلیات

در این فصل به تعریف میکروژئودزی و دامنه کاربرد جلد پنجم دستورالعمل پرداخته شده است.

میکروژئودزی: آشکارسازی جابجایی های نقاط مورد نظر سازه

دامنه کاربرد این دستورالعمل به ایجاد شبکه میکروژئودزی جهت آشکارسازی حرکات سدها و محدوده دریاچه آن ها محدود می گردد.

فصل دوم: طراحی شبکه میکروژئودزی

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: هدف طراحی در میکروژئودزی، طرح آشکارسازی، معیارهای طراحی، مراتب طراحی شبکه های میکروژئودزی، الزامات جانمایی و استفاده از GPS

فصل سوم: ساخت نقاط

در فصل سوم نقاط مسطحاتی خارج سازه، نقطه مبنای ارتفاعی، نقاط نشانه روی بدنه سد و گالری مورد بررسی قرار گرفته است.

پیلار: نقاط ژئودتیک خارج از سازه

پیلارها بایستی در مناطقی که از نظر پایداری مورد تایید متخصصین زمین شناسی می باشند احداث گردند.

نقاط نشانه: نقاط ژئودتیک روی سازه

فصل چهارم: مشاهدات و پیش پردازش آنها

در این فصل به برنامه زمان بندی دوره ای مشاهدات رفتارسنجی میکروژئودزی، آماده سازی تجهیزات، انتخاب دستگاه اندازه گیری، مشاهدات و کنترل صحرایی آنها، تصحیح مشاهدات و پردازش مشاهدات GPS پرداخته شده است.

مشاهدات رفتارسنجی به روش ژئودتیک برای بررسی های دوره ای و در زمان های معینی انجام می شود. برخلاف اندازه گیری های پیوسته که در ابزار دقیق ژئودتیک غالبا بصورت اتوماتیک انجام می گیرد، زمان بین دو مرحله مشاهدات ژئودتیک بسته به هدف رفتارسنجی متفاوت است.

فصل پنجم: آنالیز و محاسبات سرشکنی و تحلیل نتایج

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: سیستم مختصات، سرشکنی شبکه های میکروژئودزی، آزمون های آماری، آنالیز نتایج، آنالیز جابجایی، آنالیز استرین به منظور تعیین تغییرشکل (اگر مدل الاستیسیته سازه مشخص باشد می توان آنالیز استرین را بر سازه مورد نظر اعمال نمود)

فصل ششم: گزارش فنی و ارائه نتایج

در فصل آخر به گزارش طراحی، نقشه های نقاط ساخته شده و گزارش مشاهدات، پردازش و نتایج پرداخته شده است.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی نقشه برداری برای قبولی در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد دوم (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۴-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

برای دانلود فایل pdf نشریه ۵-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (میکروژئودزی)

دیدگاهتان را بنویسید