آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ - جلد اول

دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت رشته نقشه برداری دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری است. در این نوشتار به بررسی جلد اول این دستورالعمل با عنوان ژئودزی و ترازیابی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تدوین شده است که از تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

نشریه ۱-۱۱۹ شامل ۴ فصل و ۴ پیوست به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: استاندارد ژئودزی 

در این فصل از نشریه به کلیات سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، سیستم مختصات، سطح مبنای مسطحاتی، ارتفاعی، سرویس بین المللی، تعریف درستی و دقت پرداخته شده است.

فصل دوم: دستورالعمل ژئودزی

در فصل دوم به ایجاد شبکه های مبنایی مسطحاتی GPS، طراحی، شناسایی و علامت گذاری، ساختمان نقاط شبکه مبنایی درجه صفر و ۱و ۲، مناطق سنگی و غیرسنگی، روش اندازه گیری، تجهیزات اندازه گیری، عملیات صحرایی، پردازش و سرشکنی، بازسازی نقاط ژئودزی، شبکه های اصلی با گسترش سطحی و طولی، تعیین بهترین زمان مشاهدات، تجهیزات اندازه گیری – گیرنده و آنتن، ایجاد شبکه های مبنایی مسطحاتی کلاسیک، اندازه گیری شبکه ژئودزی کلاسیک درجه ۱ و ۲ و ۳

فصل سوم: استاندارد ترازیابی

مطالب پرداخته شده در این فصل شامل: اساندارد نقاط و عملیات ارتفاعی و شبکه های ارتفاعی است.

فصل چهارم: دستورالعمل های ترازیابی

در فصل چهارم به دستورالعمل عملیات ارتفاعی درجه یک، طراحی و شناسای ترازیابی درجه یک، شناسایی مسیرهای ترازیابی درجه یک، نامگذاری لوپ ها و خطوط درجه یک، ساختمان ایستگاه های ترازیابی درجه یک، تعیین نهایی محل ایستگاه درجه یک، مشخصات و خصوصیات مصالح مورد استفاده در ساختمان ایستگاه های ترازیابی، نسبت آب به سیمان، تهیه شناسنامه ایستگاه درجه یک، تست و کالیبراسیون شاخص، کالیبراسیون شاخص های متریکی، کالیبراسیون شاخص های بارکد، روش تنظیم خط دیدگانی در ترازیاب های اپتیکی و رقومی، کنترل و تنظیم تراز کروی شاخص ترازیابی، تصحیح انکسار، ارتومتریک، کالیبراسیون، درجه حرارت، تست و آنالیز پیش از سرشکنی، مشخصات و خصوصیات مصالح مورد استفاده در ساختمان ایستگاه های ترازیابی، طرح اختلاط مصالح در ساخت بتن، ساختمان نقاط رفرنس درجه دو، طراحی و شناسایی ترازیابی درجه سه، تنظیم های صحرایی پرداخته شده است.

پیوست یک: روابط ژئودزی

مطالب پرداخته شده در این پیوست شامل: محاسبه دقت محاسباتی مسطحاتی، مختصات دقت مختصات ارتفاعی است.

پیوست دو: شکل های ژئودزی

در این پیوست به مقطع نقاط ژئودزی ماهواره ای در مناطق غیرسنگی و سنگی، پیلار ژئودزی درجه صفر، مقطع آرماتوربندی پیلار ایستگاه ژئودزی درجه صفر، مقطع نقاط GPS در شبکه های اصلی، مقطع ایستگاه های اصلی GPS روی پشت بام، مقطع علائم راهنما روی پشت بام، نمونه ای از تغییرات PDOP، تصویری از نمای آسمانی ماهواره ها

پیوست سه: فرم های ژئودزی

فرم قرائت زوایا در شبکه ژئودزی کلاسیک، فرم خلاصه مشاهدات طول و زاویه در ایستگاه، فرم ثبت اطلاعات صحرایی، فرم خلاصه جلسات مشاهداتی، فرم شناسنامه ایستگاه های GPS در این پیوست مورد بررسی قرار گرفته است.

پیوست چهار: فرم های ترازیابی

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

برای دانلود فایل pdf نشریه ۱-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

جلد اول دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (نشریه ۱-۱۱۹)

دیدگاهتان را بنویسید