آشنایی و دانلود نشریه ۲-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۲-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۲-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در ادامه بررسی منابع آزمون رشته نقشه برداری، در این نوشتار به معرفی نشریه ۲-۱۱۹ دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری تحت عنوان نقشه برداری هوایی (کلیات) می پردازیم. (این دستورالعمل ۷ جلد دارد که به مرور در پست های مختلف خلاصه ای از آنها و لینک دانلود قرار داده می شود)

این نشریه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تدوین شده است و از تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا شده است. تعداد فصول این نشریه ۸ فصل می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود.

در مقدمه نشریه به نقشه برداری هوایی که یکی از شاخه های اصلی علم فتوگرامتری است و تعریف علم فتوگرامتری پرداخته شده است.

علم فتوگرامتری هنر، علم و فناوری کسب اطلاعات صحیح و قابل قبول از اشیا و محیط اطراف است که از طریق ثبت تصاویر و انجام عملیات اندازه گیری و تفسیر بر روی آنها انجام می گیرد.

فصل اول:مراحل اصلی در انجام پروژه نقشه برداری هوایی

با تهیه داده های پایه، آماده سازی و پردازش اولیه آنها و تهیه داده های تکمیلی اطلاعاتی استخراج می شود که بر پایه برنامه ریزی و مدیریت پروژه و کنترل و تضمین کیفیت خروجی هایی شامل: نقشه تصویری، مدل رقومی زمین، پایگاه داده های توپوگرافی و … ایجاد می شود.

فصل دوم: عکسبرداری هوایی

منظور از عکسبرداری هوایی نوعی از عکسبرداری است که با استفاده از هواپیما و یا هر سکوی هوایی یا فضایی دیگر برای کسب تصاویر مورد نیاز به منظور ایجاد مدل های سه بعدی مناسب برای تهیه نقشه انجام می شود.

در این فصل به تجهیزات و مواد مورد نیاز، متغیرهای اصلی در طراحی فرآیند عکسبرداری هوایی، علامت گذاری قبل از عکسبرداری هوایی، طراحی پرواز، مراحل اجرایی پرواز و عکسبرداری هوایی، موارد خاص در هنگام استفاده از GPS فتوگرامتری و حدود انحرافات مجاز از مقادیر اسمی متغیرهای عکسبرداری هوایی پرداخته شده است.

فصل سوم: ظهور و ثبوت فیلم های هوایی

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: تجهیزات و مواردمورد نیاز، مشخصات مورد نیاز از نظر کیفیت و شماره گذاری فیلم های هوایی است.

فصل چهارم: چاپ عکس یا دیاپوزتیو

منظور از چاپ و ظهور عکس هوایی یا دیاپوزتیو مجموعه عملیاتی است که طی آن تصویر منفی ثبت شده بر روی فیلم هوایی از طریق چاپ همجوار روی کاغذ یا فیلم حساس انتقال یافته و بصورت تصویر مثبت نمایان می شود.

در این فصل به تجهیزات و مواد مورد نیاز، مشخصات مورد نیاز از نظر کیفیت، عملیات اجرایی چاپ عکس هوایی و دیاپوزتیو و عملیات اجرایی ظهور عکس هوایی و دیاپوزتیو پرداخته شده است.

فصل پنجم: مثلث بندی هوایی

منظوراز مثلث بندی هوایی در این فصل، فرآیندی است که طی آن موقعیت (مختصات) زمینی مجموعه ای از نقاط واقع در تعدادی عکس هوایی پوشش دار (بلوک فتوگرامتری) و پارامترهای توجیه خارجی عکس ها به روش فتوگرامتری و با استفاده از تعداد محدودی نقاط کنترل زمینی تعیین می گردد.

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: کلیات، تجهیزات مورد نیاز، اسناد و مدارک مورد نیاز، مراحل کاری، مشخصات مورد نیاز از نظر کیفیت و تنظیم و تکمیل مدارک محاسبات می باشد.

فصل ششم: رقومی سازی (اسکن) عکس های هوایی

رقومی سازی عکس های هوایی به مجموعه عملیاتی اطلاق می شود که در آن تصاویر آنالوگ بر روی فیلم های هوایی به تصاویر رقومی قابل نگهداری در حافظه کامپیوتر تبدیل گردد.

در فصل ششم به اسکنر فتوگرامتری، مشخصات موردنیاز از نظر کیفیت، عملیات اجرایی رقومی سازی عکس های هوایی پرداخته شده است.

فصل هفتم: تبدیل عکس به نقشه

عملیات تبدیل عکس به نقشه شامل تمامی مراحل استخراج اطلاعات هندسی و توصیفی از مدل سه بعدی است که از یک زوج عکس پوشش دار هوایی تشکیل می شود.

موارد پرداخته شده در این فصل شامل: دستگاه تبدیل عکس به نقشه، نرم افزار گرافیکی برای ترسیم عوارض بصورت برداری، کیفیت نقشه های تبدیلی، عملیات مقدماتی برای تبدیل، توجیهات و روش ها و اصول تبدیل عوارض مشخص می باشد.

فصل هشتم: ویرایش نقشه های تبدیلی

نکات مهم این فصل: تمامی مراحل ویرایش نقشه ها باید روی فایل های سه بعدی انجام شود. تا حد امکان برای کنترل سه بعدی عوارض تبدیلی و مطابقت آنها با عکس، از سیستم های فتوگرامتری رقومی یا سیستم های دیگری استفاده گردد. در مرحله ویرایش نقشه های تبدیلی، هیچ گونه ترسیم عوارض یا اضافه نمودن اطلاعات هندسی به نقشه ها مجاز نیست.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

برای دانلود فایل pdf نشریه ۲-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (نقشه برداری هوایی)

دیدگاهتان را بنویسید