آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۳-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در سلسله بررسی های دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری، در این نوشتار جلد سوم دستورالعمل فوق تحت عنوان سیستم اطلاعات مکانی معرفی می شود.

این جلد از دستورالعمل از تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ لازم الاجرا شده است و دارای ۵ فصل به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: مقدمه 

در این فصل سیستم، سیستم اطلاعاتی، سیستم اطلاعات مکانی، سیستم اطلاعات عادی(غیرمکانی) تعریف شده است.

سیستم: مجموعه ای است از اجزای مرتب که به طور هماهنگ برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص با هم کار می کنند.

سیستم اطلاعاتی: نوعی از سیستم است که روی داده های خام (پردازش نشده) کار کرده و تولید اطلاعات می نماید.

سیستم اطلاعات مکانی: نوعی خاصی از سیستم های اطلاعاتی هستند که قادرند داده های مکانی را مورد پردازش و تحلیل قرار دهند.

سیستم اطلاعات عادی(غیرمکانی): تنها قادر به مدیریت و تکمیل آن دسته از داده هایی هستند که در مورد توصیفات یک شی می باشد.

فصل دوم: داده

در این فصل به تعریف داده، داده مکانی، مدل داده، تعریف لایه، خطا و کیفیت داده، مرجع دهی مکانی، روش های جمع آوری داده های مکانی، روش های جمع آوری اطلاعات توصیفی، روش های رقومی سازی، سخت افزارهای ورود اطلاعات، توپولوژی، آماده سازی داده های برداری برای ورود به GIS، فراداده پرداخته شده است.

فصل سوم: سازماندهی داده های توصیفی

موارد پرداخته شده در این فصل پایگاه داده، انواع مدل داده کلاسیک، رکورد،فیلد و کلید، مدل داده سلسله مراتبی یا درختی، مدل داده شبکه ای، مدل داده رابطه ای، توانایی های مورد نیاز در پایگاه داده مکانی.

تعریف رکورد: گروه کوچکی از اقلام داده بهم مرتبط است که در کنار یکدیگر ذخیره می شوند و می توان آنرا به عنوان یک سطر از جدول فرض کرد. رکورد نمایانگر اطلاعات مربوط به یک المان یا عارضه است.

تعریف فیلد: یک رکورد به تعدادی فیلد تقسیم می شود که هر یک شامل یمک قلم از داده هاست.

تعریف کلید: از یک یا چند فیلد که امکان بازیابی یک رکورد را فراهم می کند.

فصل چهارم: استاندارد

در فصل چهارم به کلیات، استاندارد های سری ISO19100 درخصوص اطلاعات مکانی (این استانداردها بصورت توصیه ای منتشر می شوند و سیستم استانداردسازی ملی هر کشوری نسبت به تصمیم گیری در خصوص نحوه پذیرش و بسط آن اقدام می نماید.)، دستورالعمل های فنی (OGC) (این دستورالعمل ها بیشتر مشخصات سیستم را مورد خطاب قرار می دهند)، استانداردها و دستورالعمل های ملی و داخلی پرداخته شده است.

فصل پنجم: مراحل ایجاد سیستم اطلاعات مکانی

در فصل آخر جلد سوم دستورالعمل به انتخاب متدولوژی مناسب برای پروژه، امکان سنجی، نیازسنجی، طراحی مدل مفهومی، بررسی داده های موجود، ارزیابی و انتخاب نرم افزار و سخت افزار، طراحی مدل منطقی و فیزیکی، یکپارچه سازی سیستم، انجام پروژه راهنما، و تست و ارزیابی سیستم، پیاده سازی نهایی سیستم، نگهداری و پشتیبانی سیستم، مستندسازی، آموزش پرداخته شده است.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع مطالعاتی زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد اول (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود نشریه ۱۱۹ – جلد دوم (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

برای دانلود فایل pdf نشریه ۳-۱۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (سیستم اطلاعات مکانی)

دیدگاهتان را بنویسید