پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

مبحث شانزدهم شامل ۷ فصل و ۱۰ پیوست می باشد. فصول این مبحث به قرار زیر است:

کلیات، لوازم بهداشتی، توزیع آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، لوله کشی هواکش فاضلاب، لوله کشی آب باران ساختمان، بست و تکیه گاه.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث شانزدهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ می پردازیم. در این آزمون ض تست از مبحث فوق مطرح شده است پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۲-حداقل فاصله قابل قبول محور طولی توالت شرقی از سطح دیوار مجاور بر حسب میلیمتر چه میزان است؟

۱) ۴۰۰

۲) ۴۵۰

۳) ۵۰۰

۴) ۶۰۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

توالت شرقی:م۱۶ ص۳۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۶-۲-۵-۳ صفحه ۳۲ مبحث شانزدهم

مورد (الف) بند ۱۶-۲-۵-۳

توالت شرقی باید طوری نصب شود که فاصله محور طولی آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از ۴۵۰ میلیمتر و از محور طولی لوازم بهداشتی دیگر کمتر از ۷۶۰ میلیمتر نباشد. جلو توالت شرقی باید دست کم ۵۰۰ میلیمتر تا دیوار یا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

الزامات لوله کشی هواکش فاضلاب براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با لوله کشی فاضلاب بهداشتی در ساختمان براساس مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید