الزامات لوله کشی هواکش فاضلاب براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

الزامات لوله کشی هواکش فاضلاب براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

الزامات لوله کشی هواکش فاضلاب براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

به گزارش کلید واژه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون رشته های عمران (اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت) می باشد. در این نوشتار به بررسی الزامات لوله کشی هواکش فاضلاب می پردازیم.

طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب

الف) طراحی لوله کشی فاضلاب بگونه ای باشد که هوا بتواند به اندازه کافی از لوله کشی فاضلاب خارج یا به آن وارد شود و در نتیجه از شکستن آب هوابند سیفون ها بر اثر فشار معکوس یا مکش سیفونی جلوگیری شود.

ب) سیفون لوازم بهداشتی در لوله کشی فاضلاب نباید در معرض اختلاف فشار بیش از ۲۵ میلیمتر ستون آب قرار گیرد.

پ) لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان باید طوری طراحی شود که هوا و دیگر گازهای خروجی از شبکه فاضلاب بهداشتی بر اثر فشار معکوس را به فضای خارج از ساختمان هدایت کند.

ت) لوله، فیتینگ، اتصال و دیگر اجزای لوله کشی هواکش باید کاملا آب بند و گازبند باشد.

ث) هر لوله قائم فاضلاب که شاخه های افقی فاضلاب ۵ طبقه یا بیشتر به آن متصل می شود، جز لوله قائم مشترک فاضلاب و هواکش لوازم بهداشتی بدون توالت، باید لوله قائم هواکش داشته باشد.

ج) هر لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضلاب باید از قسمت بالا، بدون کاهش قطر، تا هوای آزاد ادامه یابد.

چ) هر لوله قائم هواکش باید در پایین ترین قسمت به لوله فاضلاب متصل شود. نقطه اتصال باید در پایین تر از آخرین طبقه و پایین ترین اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب باشد. اگر لوله قائم هواکش بعد از تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب به لوله افقی متصل شود، نقطه اتصال نباید بیش از ۱۰ برابر قطر لوله افقی فاضلاب از زانوی زیر لوله قائم فاضلاب فاصله داشته باشد.

ح) انتهای لوله هواکش روی بام باید دست کم ۳۰۰ میلیمتر از کف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواکش، بالاتر باشد. این ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداکثر ارتفاع برف افزایش یابد.

خ) انتهای لوله هواکش نباید دا داخل شافت یا دودکش ساختمان دها شود. از شکاف یا دودکش های ساختمان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی استفاده نمود.

د) زاوبه اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضلاب نباید کوچکتر از ۴۵ درجه نسبت به سطح افق باشد.

هواکش مشترک

برای دو عدد لوازم بهداشتی که در یک طبقه و در مجاورت هم قرار دارند می توان به طور مشترک یک هواکش جداگانه نصب کرد.

هواکش مداری

الف) حداکثر ۸ عدد از لوازم بهداشتی، که روی کف نصب شوند (ماندد توالت، دوش، وان، کفشوی) و یک شاخه افقی فاضلاب متصل شده باشند، ممکن است یک هواکش مداری داشته باشند.

ب) شیب لوله هواکش مداری نیاید از ۸ درصد بیشتر باشد.

پ) فاضلاب لوازم بهداشتی دیگر نباید به لوله هواکش مداری تخلیه شود.

سیستم مشترک فاضلاب و هواکش

الف) سیستم مشترک فاضلاب و هواکش را فقط برای کفشوی، علم تخلیه، سینک ظرفشویی و دستشویی می توان نصب کرد.

ب) حداکثر شیب لوله افقی مشترک فاضلاب و هواکش باید ۴ درصد باشد.

پ) در سیستم مشترک فاضلاب و هواکش، ارتفاع لوله قائم که فاضلاب لوازم بهداشتی را به لوله افقی مشترک فاضلاب و هواکش متصل می کند، باید حداکثر ۲/۴ متر باشد.

نکات اجرایی

الف) برای نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید مواظب بود که داخل لوله ها و فیتینگ ها از ذرات فلز، ماسه، خاک، مواد آب بندی و مانند این ها کاملا پاک باشد.

ب) در لوله کشی فولادی گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست. باید از زانوهای فولادی گالوانیزه (چدن چکش خوار یا فولادی) با اتصال دنده ای استفاده شود.

پ) لوله ها باید تا حد ممکن به موازات سطوح دیوارها و کف و سقف ساختمان نصب شوند.

ت) در عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این اجزای ساختمان، در مورد فضای دور لوله، نیز رعایت شود و دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش پر شود.

نکته: اگر در ساختمان، لوله کشی هواکش برای شبکه لوله کشی فاضلاب شیمیایی وجود داشته باشد این لوله باید از لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملا جدا باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند از منابع زیر برای موفقی در آزمون استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود نمونه سوالات مبحث ۱۶

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی – نظارت تأسیسات مکانیکی مهر ۹۹

پاسخنامه تشریحی طراحی تاسیسات مکانیکی – مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید